Huisvesting

Actuele ontwikkelingen

Met de totstandkoming van het integraal huisvestingsplan van de gemeente Haaksbergen in 2022, is een nieuwbouwlocatie voor Haaksbergen weer op de agenda gezet. In het IHP werd realisatie na 2027 vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat een nieuw schoolgebouw in 2032 betrokken kan worden. Veel te laat, gezien de huidige staat van het gebouw, vond onze bestuurder. Daarin werd hij door de gemeenteraad ondersteund.

Samenwerking gemeente
Na diverse gesprekken met de wethouders onderwijs en onderwijshuisvesting is een samenwerking met de gemeente tot stand gekomen in de vorm van een projectorganisatie. De gemeente en Portuur/het Assink lyceum verkennen enerzijds de (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het sneller realiseren van nieuwbouw in Haaksbergen. Anderzijds wordt gekeken hoe we van het gebouw aan de Bouwmeester, in afwachting van de nieuwbouw, weer een fijne werk- en leerplek kunnen maken, temeer nu in 2025 ook de leerlingen van de Van Brakelstraat zullen verhuizen naar de Bouwmeester. 

Verbetering klimaat en gebouw
De projectgroep, om het klimaat en de staat van het gebouw aan de Bouwmeester te verbeteren, is inmiddels voortvarend aan het werk; eerste gebreken zijn verholpen en als alles volgens plan verloopt, wordt in de voorjaarsvakantie gestart met het plaatsen van luchtbehandelingskasten om het binnenklimaat te verbeteren. Uiteraard wordt getracht daarbij het onderwijs zo min mogelijk te hinderen. 

Ondertekening intentieovereenkomst
Op dinsdag 23 januari 2024 hebben de gemeente Haaksbergen en Portuur een intentieovereenkomst getekend waarin zij hun samenwerking bekrachtigen. Met het tekenen van de intentieovereenkomst laat de gemeente aan Portuur zien dat de bouw van een nieuwe locatie voor het Assink lyceum voor hen hoge prioriteit heeft.

Masterplan

'Assink Toekomstbestendig 20-26’

We zien in heel Nederland, dus ook in de regio Achterhoek en Twente, een daling van het aantal leerlingen (25% in de periode 2019-2025). Om onze kwaliteit en keuzemogelijkheden binnen het Talentgericht Onderwijs te borgen én te versterken moeten wij hierop inspelen. Het is dan ook belangrijk om expertises en faciliteiten samen te brengen, daar waar nodig. Om dit goed en planmatig op te pakken is in 2020 het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ opgesteld. Het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26' heeft als hoofddoel de onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden en te versterken met minder kosten. Het plan bestaat uit verschillende fases.

Situatie schooljaren 2023/2024 en 2024/2025

Het Assink lyceum blijft een breed onderwijsaanbod in Haaksbergen en Berkelland aanbieden:

  • Twee brede instroompunten voor leerjaar 1-2 vmbo, havo en vwo in Haaksbergen en Berkelland om zo een breed onderwijsaanbod voor 12/14-jarigen dichtbij huis te realiseren in een veilige omgeving.
    • Haaksbergen: Locatie van Brakelstraat: 1-2 vmbo + Techno Centrum
    • Locatie Bouwmeester: 1-2 havo/vwo/gymnasium/vwo-plus
  • Berkelland, Eibergen:
    • Locatie Rekkenseweg : 1-2 vmbo en 1-2 havo/vwo + Trajectklas
  • Bovenbouw havo, vwo en gymnasium/vwo-plus blijft in Haaksbergen aangeboden worden.
  • Bovenbouw vmbo wordt in Berkelland op de locatie Parallelweg in Neede aangeboden.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de huisvesting van het Assink lyceum? Stuur dan een e-mail naar: herhuisvesting@hetassink.nl