Begeleiding en ondersteuning

Tijd voor jouw begeleiding

Voor jou gaat er veel veranderen wanneer je naar de middelbare school gaat. Je krijgt steeds nieuwe vakken van andere leraren en je wisselt van lokalen. Van iedere leraar krijg je bovendien huiswerk. We vinden het erg belangrijk om jou hierin goed te begeleiden en te ondersteunen.

Niveaus ondersteuning

Wij werken met vier niveaus van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier zorgen we dat je de ondersteuning krijgt die bij jou past.

 • Niveau 1: Basisondersteuning
 • Niveau 2: Extra ondersteuning
 • Niveau 3: Extra ondersteuning
 • Niveau 4: Een passende plek buiten het Assink lyceum

Niveau 1: Basisondersteuning

Hiermee bedoelen we alle ondersteuning en begeleiding die je tijdens de lessen krijgt van je mentor, de leraren en de onderwijsassistent. Iedereen die op onze school werkt, begeleidt je om een goede start te kunnen maken. De belangrijkste begeleider is je mentor. De mentor geeft begeleiding in stamtijd en voert coachgesprekken met jou. Tijdens stamtijd kun je allerlei vragen stellen en helpt je mentor jou met het leren plannen van je huiswerk en het leren voor toetsen. Zit je ergens mee? Bespreek dit dan met je mentor, zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken. Belangrijk in de mentorbegeleiding zijn de driehoeksgesprekken. Een paar keer per jaar heb je samen met je mentor en ouders een gesprek over je ontwikkeling. Aan het eind van ieder gesprek stellen jullie samen nieuwe doelen op.

Niveau 2: Extra ondersteuning

Als je meer ondersteuning nodig hebt bij jouw ontwikkeling, dan kunnen we jou veel bieden. Namelijk:

 • Extra vakbegeleiding
 • Begeleiding bij lezen en spelling
 • Begeleiding bij rekenen
 • Begeleiding bij faalangst
 • Begeleiding bij examenvrees
 • Sociale vaardigheidstraining

Het kan ook zijn dat je niet lekker in je vel zit of dat er dingen spelen waardoor je even niet tot leren komt. Samen met de leerlingondersteuner, je ouders en je mentor kijken we dan welke ondersteuning je nodig hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgt van de leerlingondersteuner, jeugdmaatschappelijk werker of ambulant begeleider. Er wordt altijd gekeken hoe wij jou goed kunnen begeleiden. Wanneer je meer en langere tijd ondersteuning nodig hebt, dan kan ons ondersteuningsteam meedenken in wat helpend is voor jou. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met jou en je ouders.

Niveau 3: Extra ondersteuning

Soms lukt het even niet het onderwijs in de klas te volgen. De extra ondersteuning niveau 3 kan bestaan uit een plek in de Assinkbrede trajectklas of hulpverlening buiten de schoolsetting. Binnen de trajectklas krijg je (locatie Rekkenseweg in Eibergen) specialistische begeleiding die niet te realiseren is binnen de onderwijssituatie. Het doel van de begeleiding is dat je weer terugkeert in de klassensituatie.

Niveau 4: Een passende plek buiten het Assink lyceum

Soms heb je meer nodig dan dat wij als school kunnen bieden. Dan kijken we samen met jou en je ouders naar een onderwijsplek buiten het Assink lyceum. Een plek die bij jou past. Een plek waarvan we verwachten dat je gelukkig wordt en waar jouw mogelijkheden en talenten het best tot zijn recht komen.

 

Team van ondersteuners

We hebben een groot team van ondersteuners, die elk hun eigen expertise hebben. Voor meer informatie over het team van ondersteuners verwijzen we graag naar onze schoolgids. Zie paragraaf 4.4 op pagina 20. Het team van ondersteuners bestaat uit:

 • Mentor
 • Leerlingondersteuner
 • Leraren met extra begeleidingstaken
 • Ondersteuningscoördinatoren
 • Jeugdmaatschappelijk werk
 • Ambulant begeleiders
 • Gedragswetenschapper

Het ondersteuningsteam bespreekt regelmatig leerlingen waar meer mee aan de hand lijkt te zijn dan alleen een leerprobleem of leerlingen die dreigen uit te vallen. In dit team zijn altijd aanwezig: de ondersteuningscoördinator, leerlingondersteuners, ambulant begeleiders, de jeugdmaatschappelijk werker, de gedragswetenschapper en de jeugdarts van de GGD. Op sommige locaties schuift ook iemand van de gemeente, de leerplichtambtenaar of de wijkagent aan. Het ondersteuningsteam bespreekt per casus wat de beste passende ondersteuning is die ingezet kan worden binnen of buiten de school, uiteraard in overleg en na toestemming van ouders.

Ondersteuningscoördinatoren

Het Assink lyceum heeft twee ondersteuningscoördinatoren, één voor de locaties in Haaksbergen en één voor de locaties in Neede en Eibergen. De ondersteuningscoördinatoren richten zich op de aansturing van de ondersteuningsstructuur binnen de school. Ze werken nauw samen met de leerlingondersteuners van de teams en adviseren als de ondersteuning van een leerling wordt opgeschaald. De ondersteuningscoördinatoren zijn de schakel tussen de school en het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Ook houden zij zich bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van begeleiding en ondersteuning. De ondersteuningscoördinatoren zijn:

 • Mevrouw M. Nijkrake: locaties Bouwmeester en Van Brakelstraat
 • Mevrouw M. Kamphuis: locaties Rekkenseweg en Parallelweg

School-ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel dat je hieronder kunt downloaden, geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Schoolondersteuningsprofiel.pdf

 

 

Coördinatie anti-pestbeleid

Mevrouw M. Kamphuis, ondersteuningscoördinator locaties Rekkenseweg en Parallelweg
Mevrouw M. Nijkrake, ondersteuningscoördinator locaties Bouwmeester en Van Brakelstraat

Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen:

Locatie Parallelweg, Neede
Mevrouw J. Wensing
Mevrouw G. Temel

Locatie Rekkenseweg, Eibergen
Mevrouw C. Nijhof

Locatie Van Brakelstraat, Haaksbergen
Mevrouw L. Jansen

Locatie Bouwmeester, Haaksbergen
Onderbouw: Mevrouw S. Laarhuis
Bovenbouw havo: De heer S. de Jong
Bovenbouw vwo: Mevrouw A. de Graaf