Over Assink lyceum

Het Assink lyceum wil een inspirerende en uitdagende leeromgeving zijn waar jongeren elkaar op een open en veilige manier kunnen ontmoeten en met elkaar en anderen kunnen en willen leren.

We waarderen diversiteit en koesteren deze. Ieder kind heeft een eigen, specifieke groeiruimte en het is de opdracht van de school op een bij elk kind passende wijze die groei te stimuleren op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. We hebben daarbij zorg voor elkaar, onze omgeving en onze toekomst.

Onze visie

Door het onderwijs in onze school met de maatschappelijke werkelijkheid te verbinden krijgt het ontwikkelproces, zowel qua kennis als vaardigheden, extra diepgang en wordt het blikveld van de leerlingen verbreed. De school is daartoe zowel een ‘broedplaats’ als een uitvalsbasis. Door verbazing te creëren en nieuwsgierigheid te stimuleren ontstaat passie en de gretigheid om het nieuwe te verkennen en aan te gaan. Leerlingen en medewerkers leren en ontwikkelen van en met elkaar en worden zo bewuster eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Dit alles moet ertoe bijdragen dat eenieder de regie kan voeren over het eigen leven en daarbij het lef heeft de eigen lat hoger te leggen.

Onze visie komt tot uiting in de inrichting van het Talentgericht Onderwijs waarmee we in 2020-2021 zijn gestart. In het onderstaande strategisch beleidsplan is te lezen hoe onze koers is om de uitdaging en visie te realiseren.

Kernwaarden

Op onze school hebben we vijf kernwaarden met elkaar vastgesteld. Deze kernwaarden vormen het fundament hoe we met elkaar, medewerkers, leerlingen, ouders en onze externe partners willen samenwerken en leren.

  1. Vertrouwen
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Verbinden
  4. Respect
  5. Ontwikkelingsgericht

Kwaliteit

Het Assink lyceum wil borg staan voor kwalitatief goed onderwijs. In elke klas, in elke les moet het onderwijs goed, aansprekend, en effectief zijn. De examenresultaten en de inspectierapporten geven aan dat dat ook lukt.

Lees meer over kwaliteit

Slagingspercentage

In het schooljaar 2022-2023 gingen in totaal 483 leerlingen van het Assink lyceum op voor het eindexamen, van wie er 409 zijn geslaagd (85 %). 

vmbo-bb: 96%
vmbo-kb: 92%
vmbo-(g)tl: 90%
havo: 74%
atheneum: 76%
gymnasium: 100%

Totaal gemiddelde Assink lyceum: 85%

Talentgericht onderwijs

Elke leerling heeft talent!

Elke leerling heeft talent. Op het Assink lyceum krijgt hij de tijd om zijn talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Talentgericht onderwijs noemen we dat. Om dat te doen krijgt de leerling tijd voor zijn ontwikkeling. Vier soorten tijd om precies te zijn: Stamtijd, Basistijd, Ateliertijd en Toptijd. Deze vier tijden noemen we onze bouwstenen. Deze bouwstenen zie je terug in het rooster.

Dit unieke onderwijsprogramma kent een aantal verschillen met andere scholen. Zo wordt de leerling door de mentor stevig begeleid in zijn persoonlijke ontwikkeling, het maken van keuzes en het halen van doelen. De leerling start niet met één, maar met twee brugjaren, wat betekent dat de leerling meer tijd krijgt om te leren leren en ontdekken waar zijn interesses liggen en wat zijn talenten zijn.

Lees meer over ons Talentgericht onderwijs

Jaarverslag

Hieronder tref je de jaarverslagen aan van afgelopen schooljaren.

Sinds januari 2022 valt het Assink lyceum onder stichting Portuur. Daarom vind je jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf 2022 op www.portuur.nl

 

Portuur

Het Assink lyceum en het Staring College zijn per 1 januari 2022 op bestuurlijk niveau gefuseerd, onder de naam Portuur.

Lees meer over de bestuurlijke fusie

Naar de website van Portuur

Locaties

van Brakelstraat,  Haaksbergen

van Brakelstraat, Haaksbergen

Leerjaar 1 en 2
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo

Meer informatie

Parallelweg, Neede

Parallelweg, Neede

Leerjaar 3 en 4
vmbo-bb
vmbo-kb
vmbo-g/tl

Meer informatie

Rekkenseweg, Eibergen

Rekkenseweg, Eibergen

Leerjaar 1 en 2
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo
havo/atheneum

Meer informatie

Bouwmeester, Haaksbergen

Bouwmeester, Haaksbergen

Leerjaar 1 t/m 6
havo
atheneum
atheneum-plus
gymnasium

Meer informatie

ISK in Neede

In de gemeentes Lochem, Berkelland en Haaksbergen worden momenteel al bijna vijftig Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de leeftijd 12-18 jaar. Zij moeten natuurlijk zo snel mogelijk naar school kunnen gaan. De drie gemeentes hebben het bestuur van Portuur gevraagd om voor hen een onderwijsaanbod op te zetten, een zogeheten Internationale Schakelklas (ISK). De gemeente Berkelland heeft daarvoor de voormalige Assink locatie aan de Julianastraat in Neede beschikbaar gesteld. Portuur heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeentes, mede omdat er regionaal geen ISK is in het voedingsgebied van Portuur en de leerlingen ver zouden moeten reizen.

Lees meer over ISK