Welkom op de ISK! 

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Op de ISK leer je niet alleen de Nederlandse taal, maar ook beter rekenen en over het leven in Nederland. Je volgt bij ons natuurlijk ook andere vakken zoals sport en beeldende vorming, zodat jij je talenten kunt ontwikkelen. Uiteraard hoort vrienden maken er ook bij! 

Voor wie is de ISK

De ISK is voor iedereen die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en nog maar kort in Nederland woont. In jouw klas zitten dus alleen maar leerlingen die de Nederlandse taal nog niet - of nog niet goed beheersen. Je zit maximaal 2 jaar op de ISK en daarna ga je naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar het beroepsonderwijs. Natuurlijk helpen wij je om een keuze te maken die bij jou past. Niet alleen de resultaten op school zijn belangrijk, maar ook jouw leeftijd bepaalt naar welke vervolgschool of opleiding jij gaat. Bovendien kijken we samen met jou waar jouw talenten en interesses liggen, zodat de vervolgschool daar zo goed mogelijk bij aansluit. 

Intake

Na ontvangst van het aanmeldformulier volgt de intake. Tijdens de intake vragen we van alles en nog wat en doen we vaak ook een korte test om te kijken welke klas het beste bij jou past en wat jij nodig hebt om straks te slagen in het vervolgonderwijs. Zo wordt er gekeken naar leeftijd, eerdere onderwijservaring en of jij ons alfabet voldoende kent.  Ook hoor je dan wat je mee naar school moet nemen en wat de school- en klassenregels zijn. 

Klassen

Je komt in een klas die bij jouw taalniveau past, jouw leeftijd is daarbij niet belangrijk. Als je nog maar net in Nederland bent en nog helemaal geen Nederlands spreekt, kom je eerst ongeveer 10 weken in een startersklas, daarna stroom je door naar een instroomklas. Gedurende het eerste jaar op de ISK krijg je vooral heel veel Nederlands. In het tweede jaar kom je in een uitstroomklas die past bij jouw mogelijkheden en talenten. Gedurende dit tweede jaar krijg je minder uren Nederlands, maar vakken die nodig zijn om te slagen in het reguliere vervolgonderwijs of voor jouw opleiding. 

Onze leerlingen

Al onze leerlingen zijn nieuw in Nederland. Veel van hen zijn hier zonder ouders, en wachten nog op de IND-procedure. Zij komen voornamelijk uit Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen. Ook hebben we leerlingen die wel samen met hun ouders zijn, de meesten van hen komen uit Oekraïne. 

Het Assink heeft in het schooljaar 2023-2024 één centrale locatie in Neede en een tijdelijke locatie in Haaksbergen (uitsluitend voor jongens die op de COA-locatie in Haaksbergen wonen).
  

Adres Locatie Neede
Julianastraat 12 
7161 CP  Neede 

Wij wensen jou een leerzame tijd op de ISK. Veel plezier! 

ISK Neede is een school van Stichting Portuur. Je wordt ingeschreven bij het Assink lyceum, één van de andere scholen van Portuur.  

Aanmelden

Je kunt je het hele jaar door voor de ISK aanmelden, hiervoor hebben we een ISK-aanmeldformulier.

Nadat dit volledig is ingevuld en ondertekend door je ouders of voogd kun je het samen met één van de op het aanmeldformulier gevraagde documenten, mailen naar isk@portuur.nl

Contact

Wil je meer informatie over de ISK, neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 06-57 03 85 81 
E-mail: isk@portuur.nl