Techniek & Technologie

op het Assink lyceum

Techniek en technologie krijgen een steeds belangrijkere rol op de middelbare school, maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee? En hoe zie je dit terug in de vakken die je gaat volgen op het Assink lyceum? Wij vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat er allemaal mogelijk is en welke baan- en opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn. De wereld van techniek is heel breed en omvat veel meer dan je in eerste instantie zou denken.

Aan de slag met de nieuwste technieken

Op het Assink lyceum ga je aan de slag met de nieuwste technologieën en technieken. Naast werken met bestaande technieken, maak je kennis met o.a. virtual reality (VR), hololenzen, vinylplotter, lasercutter, augmented reality en drones. Wij willen hiermee graag jou en jouw toekomstige klasgenootjes enthousiast maken voor techniek en technologie! Want techniek kom je overal tegen en is overal in verweven. Zo bereid jij je voor op de beroepen van de toekomst, die waarschijnlijk nu nog niet eens bestaan.

Werken aan vaardigheden

Je overlegt in groepjes, houdt een presentatie en bedenkt creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele thema’s als duurzaamheid, hergebruik of energietransitie. Deze thema’s komen uit de 7 werelden van de techniek. Eenmaal vertrouwd met de apparatuur en machines, dan kun je de opgedane kennis inzetten bij het oplossen van je eigen geformuleerde onderzoeksvragen of opdrachten. We zoeken ook de samenwerking op met het bedrijfsleven. Het kan dus zo maar zijn dat je echt aan het werk gaat voor een bedrijf! Op deze manier leer je niet alleen binnen, maar ook buiten de school. We koppelen het leren aan het toepassen in de praktijk.

Weten én zien hoe het wordt toegepast

Het doel is om niet alleen ervaringen op te doen met de nieuwste technologieën, maar we gaan ook kijken bij bedrijven die dagelijks werken met dergelijk apparatuur. We kijken hoe de technologieën worden toegepast en waarom het bedrijf hiervoor heeft gekozen. En heb je hulp nodig bij dit bedrijf om jouw technologisch project goed af te kunnen ronden, dan gaan we daar gewoon aan de slag.

Basisscholen

Lokaal reserveren

Ook basisscholen zijn van harte welkom in het Techno Centrum. Zij kunnen een lokaal in het Techno Centrum reserveren. Leerlingen gaan aan de slag met onderwerpen die te maken hebben met de 7 werelden van de techniek. Gebruik maken van dit lokaal? Of wil je meer informatie? Klik dan op de onderstaande buttons.

Lokaal reserveren Eibergen

Lokaal reserveren Haaksbergen

7 werelden van techniek

Om je een goed beeld te geven van de baan- en opleidingsmogelijkheden in de techniek is de diverse bèta en technieksector opgedeeld in 7 afgebakende domeinen: de 7 werelden van techniek. Wil je meer te weten komen over de 7 werelden van techniek? Check dan de website van Jet-Net. www.jet-net.nl

1. Mens & Gezondheid
2. Energie, Water & Veiligheid
3. Voeding & Natuur
4. Wonen, Werken & Verkeer
5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel
6. Digitaal, Media & Entertainment
7. Hi-tech & Science

 

Meer lezen over de 7 werelden van techniek

Techno Centrum

Eibergen en Haaksbergen

We hebben twee Techno Centra, in Eibergen en Haaksbergen. Deze zijn te vinden op de locatie Rekkenseweg in Eibergen en de Van Brakelstraat in Haaksbergen. 

Voor wie is het Techno Centrum?
Of je nu vmbo, havo of vwo gaat doen, binnen alle niveaus van het Assink lyceum maak je kennis met de techniek en ga je aan de slag met meerdere werelden van techniek. Binnen het Techno Centrum is er plek voor alle leerlingen. Zelfs leerlingen van de basisscholen uit de regio kunnen hier terecht om workshops te volgen.  

Bovenaanzicht Techno Centrum

Hieronder zie je een bovenaanzicht aan van het Techno Centrum. Elke ruimte is aangegeven met een cijfer. Voor elke ruimte geven we een beschrijving wat je er kunt doen en zie je een aantal impressies van deze ruimte. 

1.  Samen het project openen

Elk nieuw project openen we gezamenlijk. Je werkt aan de hand van thema’s uit de 7 werelden van techniek. Dit doen we in een ruimte waar we met z’n allen de dag samen kunnen opstarten. We nemen dan de actuele stand van zaken door en bespreken waar je die dag mee aan de slag gaat. Zo kunnen we reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan. Hierdoor zetten we de puntjes op de i. 

Binnen het Assink lyceum maken vooral DOE en MNTTO gebruik van deze ruimte. Voor werken in groepjes is ook plek en daar creëren we graag ruimte voor. Aan deze tafels kun je met gemak overleggen, afspraken maken en je project verder in de steigers zetten. Neem met jouw groep rustig de tijd om je project tot in de perfectie af te ronden.

Reserveer het lokaal

2. Theorielokalen

Binnen het Techno Centrum hebben we een theoretische omgeving waarbij de overdracht van vakinhoudelijke kennis plaatsvindt, ook wel het theorielokaal. Deze ruimte wordt ingezet om instructies of “college” te geven aan grotere groepen. Wist je dat deze ook ruimte ook beschikbaar is voor bedrijven om trainingen te verzorgen aan het personeel? Neem voor meer informatie contact op met Siebren Tuinhout:  s.tuinhout@hetassink.nl.

3. Computerlokaal | Audio en visuele opnames

Werken achter een vaste computer, gespreksnotities uitwerken of gewoon een verslag moeten typen. Hier kun je digitaal direct aan de slag. 

Een eigen film opnemen, een promotiefilm maken voor een bedrijf. Deze ruimte leent zich perfect voor audio- en visuele opnames. 

4. Hi-tech & Science | Wonen, Werken & Verkeer 

In de wereld van Hi-tech & Science wordt voortdurend naar de grenzen van techniek gezocht. En is het de uitdaging om daar zelfs overheen te gaan. In deze wereld werkt iedereen aan nieuwe ideeën die de wereld kunnen veranderen. 

Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte. In de wereld van Wonen, Werken & Verkeer wordt aan deze uitdaging voor de toekomst gewerkt. 

5. Mens & Gezondheid

In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen vitaler en gezonder te maken. Mét behulp van de nieuwste technische toepassingen. In deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken, onderhouden en bedienen van medische apparaten en hulpmiddelen. 

6. Energie, Water & Veiligheid

In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met technische kennis hard aan het oplossen van de problemen van onze aarde zoals luchtvervuiling, en de gevolgen van het veranderende klimaat. In deze wereld zet men zich in voor het veilig en gezond houden van de aarde, het milieu en onszelf.

7. Lokaal beeldende vorming

Welkom in het lokaal van beeldende vorming. Ook hier maken leerlingen op een aantal momenten in de week tijdens DOE gebruik van. Maar het vak beeldende vorming heeft natuurlijk voorrang. 

Het vak houdt verscheidene beeldende kunsten in: tekenen en schilderen (op de academies aangeduid als 2D), handvaardigheid (onder andere beeldhouwen, boetseren, metaalbewerking, ook wel 3D), textiele werkvormen (2D of 3D, uitgaande van de traditionele handwerk- en naaldtechnieken) en audiovisuele vormgeving (waaronder stop-motion, animatie en video, ook wel 4D). 

8. Geavanceerde apparatuur

In deze ruimte hebben we de meest geavanceerde apparatuur geplaatst. Robotica, lasercutter en de polyvinylplotter zijn hier te vinden. Met deze apparatuur staat je niets in de weg om je ontwerp te maken en op te pimpen.

9. Ingang leerlingen basisonderwijs

Voor het basisonderwijs is het centrum via deze ingang makkelijker te vinden. De groepen 7 en 8 binnen de regio Eibergen krijgen ook de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het centrum. 

10. Machines en gereedschappen

Machines en gereedschappen, het is allemaal aanwezig. In deze ruimte vind je alle machines die we nodig hebben. Veiligheid staat natuurlijk voorop. 

Voor de bestaande technieken hebben we ook een ruimte ingericht. Volg een workshop of ga lekker aan de slag. Hier kun je maken wat je bedacht hebt.