Schoolkosten

Leermiddelen

Het Assink lyceum ontvangt geld van het ministerie voor de aanschaf van lesmaterialen. De school koopt alle studieboeken. De leerling leent de leermidelen en levert deze aan het einde van het schooljaar weer in. Voor het lenen van de studieboeken vragen we een borg. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de boeken zorgvuldig worden behandeld en weer worden ingeleverd. De borg wordt eenmalig aan het begin van de schoolloopbaan gevraagd en aan het einde van de schoolloopbaan geretourneerd. Het Assink lyceum is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de boeken aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd en of ze worden ingeleverd. De onkosten bij vermissing en/of beschadiging van schoolboeken zullen door de boekleverancier bij ouders/verzorgers in rekening worden gebracht. Meer informatie tref je aan in de schoolgids.

Naar de schoolgids

 

Aanschaf digitaal device

Samen met je kind mag je een eigen keuze maken over het gebruik van zijn of haar digitaal apparaat. Dit heet ook wel BYOD (Bring Your Own Device). Ben je al in het bezit van een digitaal device die je kind dagelijks gebruikt? Dan hoef je geen nieuwe aan te schaffen. Echter worden er wel minimale eisen gesteld waaraan het apparaat moet voldoen. Wacht met het aanschaffen van een device tot na de aanmelding, dan geven wij informatie over welke je het beste aan kunt schaffen. Meer informatie hierover is te vinden onder Bring Your Own Device.

Meer lezen over Bring Your Own Device

Vrijwillige ouderbijdrage

De school en de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad vinden het belangrijk dat de school naast de reguliere lessen extra activiteiten voor jouw kind kan organiseren. Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit maakt in bepaalde periodes lessen over bijvoorbeeld sport en cultuur extra leuk en aansprekend. Ook excursies voor diverse vakken worden uit deze vergoeding bekostigd. En in de periode rond Sinterklaas en Kerst organiseren we met deze bijdrage leuke festiviteiten. Door dit alles gaat je kind met meer plezier naar school en dat leidt veelal tot betere resultaten. Uiteraard proberen wij deze schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Het kostenoverzicht van de vrijwillige bijdrage tref je aan in de schoolgids.

Naar de schoolgids

 

Stichting Leergeld

Mocht je financieel niet in staat zijn om de schoolkosten voor jouw kind te kunnen betalen, dan kun je mogelijk een beroep doen Stichting Leergeld. Leergeld biedt kansen aan deze kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om zo sociale uitsluiting te voorkomen. Lees meer over Stichting Leergeld.

Naar Stichting Leergeld

 

Sparen voor studiereizen

Onze leerlingen in 4 havo en 5 vwo gaan op studiereis. Deze reizen zijn in principe verplicht. De kosten van de studiereizen in havo en vwo bedragen momenteel ongeveer 350 euro. Uitzondering hierop is de reis naar Rome voor gymnasiasten; de kosten voor die reis bedragen ongeveer 550 euro. Veel ouders vinden het plezierig om hiervan bijtijds op de hoogte te zijn, zodat zij en/of hun kind hiervoor alvast kan sparen. De ouders dienen dit te regelen; de school biedt geen spaarsysteem aan.