Waarom het Assink lyceum?

Talentgericht onderwijs

Iedereen heeft talent. Ook jij! Op het Assink lyceum krijg je de tijd om jouw talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Talentgericht onderwijs noemen we dat. Om dat te doen krijg je tijd voor jouw ontwikkeling. Vier soorten tijd om precies te zijn: Stamtijd, Basistijd, Ateliertijd en Toptijd. Deze vier tijden noemen we onze bouwstenen. Je gaat deze bouwstenen terugzien in jouw rooster.

Dit unieke onderwijsprogramma kent een aantal verschillen met andere scholen. Zo word je door de mentor stevig begeleid in je persoonlijke ontwikkeling, het maken van keuzes en het halen van doelen. Je start niet met één, maar met twee brugjaren, wat betekent dat je meer tijd krijgt om te leren leren en ontdekken waar je interesses liggen en wat je talenten zijn.

Meer lezen over Talentgericht onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

Vier niveaus van ondersteuning

Als je naar de middelbare school gaat, verandert er veel. Je krijgt steeds nieuwe vakken van andere leraren en je wisselt van lokalen. Van iedere leraar krijg je bovendien huiswerk. We vinden het erg belangrijk om je hierin goed te begeleiden en te ondersteunen. Wij werken met vier niveaus van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier zorgen we dat je de ondersteuning krijgt die bij je past.

  • Niveau 1: Basisondersteuning
  • Niveau 2: Extra ondersteuning
  • Niveau 3: Assinkbrede trajectklas
  • Niveau 4: Een passende plek buiten het Assink lyceum

Meer lezen over begeleiding en ondersteuning

Bring Your Own Device

Kies je eigen digitaal device

Op het Assink lyceum leer je niet alleen uit boeken. Je werkt regelmatig met je eigen digitale device. Hiermee heb je direct toegang tot het digitale leermateriaal en kun je bronnen op internet raadplegen als dat nodig is. Dit maakt de lessen interessant en afwisselend. Een ander voordeel is dat je minder boeken hoeft mee te nemen in je rugtas.

Meer lezen over Bring Your Own Device

Schoolkosten

Hier tref je meer informatie aan over de kosten van leermiddelen, aanschaf digitaal device, vrijwillige ouderbijdrage en studiereizen.

Meer lezen over schoolkosten

Aanmelden

Heb je een schoolkeuze gemaakt en wil je je kind aanmelden voor het Assink of wil je je kind over laten stappen naar het Assink? Leuk! We leggen je graag uit hoe het aanmelden in z'n werk gaat. 

Meer lezen over aanmelden

Medezeggenschapsraad

Om het College van Bestuur bij al haar plannen van advies te voorzien, heeft het Assink Lyceum een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een personeelsgeleding (pMR),een oudergeleding (oMR) en een leerlinggeleding (lMR). De totale MR komt eens per maand bijeen om het voorgenomen beleid te bespreken en in gang gezet beleid te evalueren. 

lees meer over de Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Er kunnen situaties voorkomen waarmee ouders het niet eens zijn. Omdat het wel degelijk beter kan of omdat ze niet goed geïnformeerd zijn. Als het gaat om persoonlijke gevallen biedt de school alle mogelijkheden om de problematiek onder de aandacht te brengen en een passende oplossing te vinden. Als het gaat om zaken, die groepen van leerlingen betreffen, kan de ouderraad meehelpen met het vinden en bewerkstelligen van oplossingen.

Lees meer over de Ouderraad

Veiligheid en vertrouwenspersoon

Leerlingen laten zich het beste uitdagen als ze zich veilig voelen. Het is aan het Assink om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dat hebben wij gewaarborgd in verschillende procedures en regelingen. Daarnaast kunnen leerlingen, ouders of medewerkers op school te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag door anderen. Het beste is natuurlijk om dit rechtstreeks met betrokkenen te bespreken of bespreekbaar te maken met de leidinggevende of directie. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Meer lezen over veiligheid en de vertrouwenspersoon van het Assink lyceum