Ziekte & verlof

Verzuim kun je eenvoudig doorgeven via het Ouderportaal.  Als ouder of verzorger heb je via dit portaal toegang tot schoolinformatie van je kind of kinderen. Zoals cijferoverzichten, het rooster en afwezigheid. Daarnaast kun je hier ook algemene informatie vinden over diverse onderwerpen die met onze school te maken hebben.

Naar het Ouderportaal