Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Stichting Leergeld biedt kansen aan deze kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om zo sociale uitsluiting te voorkomen.

Financiële ondersteuning

Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van een lokale Stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Stichting Leergeld kan in principe financiële ondersteuning bieden op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Deze financiële ondersteuning kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het betalen van schoolkosten, zoals de ouderbijdrage, schoolkamp of vervoer naar school. Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen voor (een vergoeding voor) de aanschaf van een computer of laptop. Kijk op de site van Stichting Leergeld om een aanvraag te doen bij een lokale stichting.