Kwaliteit

Systematische verbetering van het onderwijs

Om dit hoge niveau ook voor de komende jaren te kunnen garanderen, werkt het Assink lyceum projectmatig aan kwaliteitsverbetering op alle locaties. Dit wordt zowel op basis van onderzoek gedaan als op basis van uitkomsten van de jaarlijkse tevredenheidsenquĂȘte die we onder ouders en leerlingen afnemen. Door op basis van dit soort onderzoeken plannen te maken en die uit te voeren, vervolgens te kijken of het gewenste resultaat behaald is en de plannen weer bij te stellen en/of nieuwe plannen te maken, werken we aan de systematische verbetering van ons onderwijs. Daarnaast willen we ook verantwoording afleggen aan ouders en leerlingen en met hen in gesprek gaan over resultaten en verbeterplannen.

Permanente ontwikkeling van onze docenten

Naast de kwaliteitscyclus van actieplanning, uitvoering, evaluatie en bijstelling is er in de zorg voor kwaliteit een belangrijke rol weggelegd voor de permanente ontwikkeling van onze docenten. Het Assink lyceum speelt een prominente rol bij het opleiden van nieuwe leraren. Hiertoe wordt het eigen personeel verder geprofessionaliseerd en dat heeft weer zijn weerslag op de kwaliteit. Omdat juist de docent enorm belangrijk is bij het leerproces, is het van groot belang dat docenten bij de tijd blijven en zich ontwikkelen.