Bestuurlijke fusie Assink lyceum en Staring College 

Het Assink lyceum en het Staring College zijn per 1 januari 2022 op bestuurlijk niveau gefuseerd, onder de naam Portuur.

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in onze regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor medewerkers van beide scholen. Maar het Assink lyceum blijft het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. 

Wij willen graag benadrukken dat het gaat om een bestuurlijke fusie. En dat betekent dat er voor de leerling niets verandert. De naam, identiteit en de visie van de school blijft hetzelfde, evenals de locaties, lessen en toetsen.

De naam Portuur is synoniem aan ‘gelijke’, ‘medespeler’, ‘collega’ of ‘teamgenoot’. Met deze naam benadrukken we de verbinding en gelijkwaardigheid tussen de scholen, medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast staat port ook voor ‘haven’, een veilige aanlegplaats voor zowel medewerkers als leerlingen.

Meestgestelde vragen 

Hieronder tref je de meestgestelde vragen aan omtrent de bestuurlijke fusie. 

In de video hieronder leggen we ook uit wat de bestuurlijke fusie inhoudt en wat dit betekent voor leerlingen, ouders en medewerkers.