Informatiepagina coronavirus

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Om die reden volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en overwegen we telkens welke maatregelen noodzakelijk zijn. 

Laatste update: 27 november 2021

 

Maatregelen

We zijn blij dat onze regering heeft besloten dat de scholen open mogen blijven. Het kabinet ziet, samen met ons, in dat een nieuwe periode van uitsluitend online-onderwijs grote gevolgen heeft voor leerlingen.

Onderwijs is nu een uitzondering. Dat legt ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid bij iedereen die bij het onderwijs betrokken is.  Wij moeten er dus samen alles aan doen om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarin hebben wij, leerlingen, medewerkers en ouders, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook al heeft dit soms niet ieders steun. We vertrouwen erop dat iedereen meewerkt om het virus zo veel mogelijk buiten de school te houden. Dit is de kans die ons geboden wordt om volledig online-onderwijs te voorkomen, laten we die kans grijpen.

Daarom gelden vanaf maandag 29 november de volgende (wettelijke) maatregelen:

 • Leerlingen houden bij voorkeur 1.5 meter afstand tot volwassenen. En volwassenen ook tot elkaar.
 • Iedereen draagt een mondkapje in de gangen en in de kantine. De leerling zorgt zelf voor een mondkapje. In de les mag het mondkapje af, als je op je plaats zit. In de kantine mag het mondkapje af, als je zit en eet.
 • Iedereen test zich tweemaal per week preventief met een zelftest. Iedereen wordt dringend verzocht zich tweemaal per week preventief te testen met een zelftest. Met iedereen wordt bedoeld: leerlingen en medewerkers, ook als zij al gevaccineerd of genezen zijn. Zelftesten worden door school verstrekt.
 • Looproutes worden z.s.m. in school aangegeven. Tot die tijd volgen de leerlingen de instructies van de medewerkers.​​​​​​​
 • De eerdere maatregelen blijven van kracht, namelijk:
  • Blijf goed letten op alle geldende hygiënemaatregelen. School zorgt voor voldoende desinfectiemiddel en ook de extra schoonmaakronde wordt weer ingesteld.
  • Denk aan goede handhygiëne, zie hieronder 4 belangrijke regels! 
  • Gebruik van handreinigingsmiddelen bij de ingang(en) van elke locatie. 
  • Als je klachten hebt, blijf thuis en laat je testen bij de GGD!
  • NIEUW: Bij besmetting van een huisgenoot blijven gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten allemaal thuis. Zie ook:  Ik heb een huisgenoot met een positieve zelf-test uitslag | Quarantaine Check | Rijksoverheid.nl

We realiseren ons dat het aantal afwezigen met de verscherpte maatregelen t.a.v. quarantaine toeneemt. Leraren en leerlingen maken zich zorgen over de leervorderingen. In de loop van de komende week werken we uit hoe we de afwezige leerlingen beter kunnen ondersteunen in het leerproces. Hierover maken we de komende dagen afspraken met de onderwijsteams. We doen ons uiterste best om het onderwijs op een goede en verantwoorde manier aan te blijven bieden. Uiteraard kan iedere leerling ook zelf initiatief nemen en contact zoeken met zijn/haar mentor of vakdocent via Teams op afgesproken momenten. We vertrouwen op de medewerking van iedereen.

Beslisboom

Thuisblijven of niet?

De beslisboom die je hieronder kunt downloaden is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Deze versie is op 23 november 2021 vastgesteld.

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school.pdf