Assink lyceum behaalt vignet Gezonde School

12-12-2022

De locaties van het Assink lyceum in Haaksbergen, locatie Bouwmeester en de locatie Van Brakelstraat, hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten zij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Beide locaties van het Assink lyceum zijn gezond op het gebied van het welbevinden van de leerling!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo draagt het Assink lyceum bij aan actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Het Assink lyceum heeft extra aandacht voor het thema welbevinden, waar het een speciaal certificaat voor heeft van de Gezonde School. De volgende activiteiten worden hiervoor ingezet:

  • Gezondheidsmonitoring-jeugd van de GGD (afgenomen in leerjaar 2 en 4)
  • De SAQI (School Attitude Questionnaire Internet)
  • Ondersteuning op het gebied van o.a. dyslexie, FRT, SOVA en talentcoaching
  • De samenwerking met gemeente, school en zorginstanties

Floyd Brouwer, teamcoördinator van de locatie Bouwmeester, is enorm trots op het behalen van het vignet Gezonde school: ‘Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!’

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten  over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezonde School Van Brakelstraat

Ga terug