Assink lyceum zet koers naar mooie toekomst met verbeterde huisvesting

27-02-2024

Het Assink lyceum, als toonaangevende middelbare school in Haaksbergen, Neede en Eibergen en onderdeel van Stichting Portuur, doet grootse investering in de verbetering van de onderwijshuisvesting.

Nieuwbouw

Al meer dan een decennium wordt er door de gemeente en het Assink lyceum gesproken over nieuwbouw van de school in Haaksbergen. Ondanks de uitdagingen en vertragingen, is het Assink verheugd dat er, samen met de gemeente, een intentieovereenkomst is getekend. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is hiervan het uitgangspunt. In het IHP wordt uitgegaan van planvorming in de periode 2023-2027 en eventuele realisatie van vervangende nieuwbouw na 2027.

Ondanks de uitgestelde nieuwbouw, is de school volop in ontwikkeling. Marianne Heijting, directeur van het Assink lyceum, licht toe: ‘Gezien de huidige staat van het gebouw aan de Bouwmeester, kunnen we niet wachten met het doen van aanpassingen in het gebouw. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen onderwijs volgen in een aantrekkelijke, gezonde en leerrijke omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat we zorgdragen voor een prettige en gezonde werksituatie voor onze medewerkers. Ook in Eibergen wordt dit jaar het binnenklimaat aangepakt in samenwerking met de gemeente Berkelland, evenals de voorgevel van de locatie.’

Stichting Portuur doet forse investering

Dit heeft ertoe geleid dat het Assink lyceum de investeringen heeft opgeknipt in drie fasen: de korte, middellange en lange termijn. Voor de lange termijn (over 4 jaar) staat nieuwbouw gepland. Marianne Heijting vult aan: ‘Dit is voor ons én de leerlingen noodzakelijk. Op de korte en middellange termijn gaan we aanpassingen aan het gebouw doen die moeten zorgen voor een functionele, prettige én veilige leer- en werkomgeving tot de eventuele ingebruikname van de vervangende nieuwbouw. We zijn vol enthousiasme bezig met deze plannen.’

Korte termijn: Stichting Portuur investeert 1,2 miljoen
Het Assink lyceum start op korte termijn met het aanpakken van het binnenklimaat. Dankzij de aanvraag die ze hebben gedaan voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS-regeling) van de Rijksoverheid, zijn ze vastberaden om een gezonde en inspirerende leeromgeving te realiseren. Marianne Heijting: ‘Hoewel we nog wachten op definitieve goedkeuringen, gaan de werkzaamheden in week 10 van start, zonder verdere vertraging. De landelijke overheid draagt € 300.000 bij op het totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. Stichting Portuur heeft de gemeente Haaksbergen gevraagd om, zoals dat ook voor andere gemeenten gebruikelijk is, een bedrag van € 300.000 bij te dragen, zodat er voor Stichting Portuur een eigen investering van 1,2 miljoen euro overblijft.

Over bovenstaande heeft de gemeenteraad gesproken op 13 februari jl. waarover ook bericht is in de media. Stichting Portuur staat open voor verder onderzoek en eventuele alternatieven voor de bouwlocatie, mits dit niet vertragend werkt. Gertjan van der Molen, bestuurder Stichting Portuur, vertelt: ‘We wachten al lang op nieuwbouw en onze jongeren in de gemeente Haaksbergen en omliggende plaatsen hebben daar recht op. Na onderzoek in de projectgroep onder leiding van een extern bureau zien wij dat de kosten voor vervangende nieuwbouw uitkomen op circa 26,5 miljoen euro. Dit is een ander bedrag dan genoemd werd in de vergadering van de Commissie Samenleving’, aldus van der Molen.

Middellange termijn: Stichting Portuur investeert 1,3 miljoen
Op middellange termijn streeft het Assink lyceum naar een naadloze overgang voor leerlingen van de Van Brakelstraat naar de Bouwmeester. De school blijft een brede instroom bieden in Haaksbergen, met vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Met oog voor diversiteit in onderwijsaanbod en de behoeften van de leerlingen, wordt geïnvesteerd in de herinrichting van het Techno Centrum en de algehele infrastructuur van het gebouw. Deze ambitieuze plannen vergen een substantiële investering van Stichting Portuur, maar ze zijn vastbesloten om de leerlingen de best mogelijke leeromgeving te bieden. Marianne Heijting vult aan: ‘We nemen hier de tijd voor en zijn dit nu al aan het voorbereiden. Dit vraagt naast de 1,2 miljoen van SUVIS een extra eigen investering van nogmaals 1,3 miljoen door Portuur.’

Samenwerking voor succes

Het Assink lyceum en de gemeente Haaksbergen streven beide naar een nauwe samenwerking om de ambities te realiseren. Binnenkort brengen de Raadsleden een bezoek aan het Assink lyceum om de plannen van de school te bespreken en een gezamenlijke visie voor de toekomst te ontwikkelen. Het Assink lyceum en Stichting Portuur kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Vanaf het begin van schooljaar 2024-2025 zal er veel ten goede veranderd zijn in het gebouw aan de Bouwmeester in Haaksbergen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Samen wordt de koers gezet naar een prachtige toekomst voor het voortgezet onderwijs in Haaksbergen en omstreken.

Assink Lyceum Bouwmeester

Ga terug