Belangrijk moment in aanpak binnenklimaat Assink lyceum

22-03-2024

Op vrijdag 22 maart werd in alle vroegte een deel van de straat afgezet, zodat met een enorme hijskraan de eerste luchtbehandelingskast op het dak van de locatie Bouwmeester kon worden geplaatst. Een belangrijk moment in de aanpak van het binnenklimaat op de locatie van het Assink lyceum in Haaksbergen.

De luchtbehandelingskast is onderdeel van het nieuwe en volledig gemechaniseerde ventilatiesysteem dat na de herfstvakantie in gebruik wordt genomen. Elke zone in het gebouw (totaal 5) krijgt zo'n luchtbehandelingskast met een warmte-terugwinunit. Het nieuwe ventilatiesysteem moet gaan zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit en een betere beheersing van de temperatuur.  

Prettige leer- en werkomgeving

Marianne Heijting, directeur Assink lyceum: ‘We kijken ernaar uit dat we straks niet meer afhankelijk zijn van de buitentemperatuur. Te warme of te koude lokalen zijn straks verleden tijd. Het wordt voor zowel leerlingen als medewerkers een stuk prettiger om te leren en werken in de school. Zo kunnen we de jaren overbruggen totdat de nieuwbouw er staat.’ Ook wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd door het gemechaniseerde ventilatiesysteem. Deze zorgt ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd. Door de toepassing van warmtepompen, wordt het gasverbruik gereduceerd. Om overlast voor leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd. 

Naast een financiële bijdrage vanuit het Rijk en de gemeente Haaksbergen doet Stichting Portuur voor deze klimaataanpassing een forse eigen investering. Zij vinden het van noodzakelijk belang dat de leerlingen een fijne en comfortabele onderwijslocatie hebben zolang ze nog op deze verouderde locatie onderwijs volgen.  

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment wordt er in samenwerking met de gemeente Haaksbergen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Maandag 18 maart bezocht een representatieve vertegenwoordiging van de gemeente Haaksbergen het Assink lyceum. Met de raadsleden van alle partijen werden gesprekken gevoerd over het belang van een middelbare school in Haaksbergen, het onderwijs op het Assink lyceum en de vraagstukken die spelen rondom de nieuwbouw. Het gesprek krijgt een vervolg tijdens de behandeling van de kadernota in de loop van dit jaar. Marianne: ‘We hebben het bezoek enorm gewaardeerd en kijken terug op een constructief gesprek.’

Plaatsing LBK3

Ga terug