Besluit Onderwijs en Herhuisvesting

19-01-2023

Onze regio heeft te maken met een demografische krimp, wat wil zeggen dat de bevolkingsomvang – en daarmee ook het leerlingenaantal op onze school – sterk terugloopt. Deze krimp heeft financiële consequenties en daarmee ook gevolgen voor de instandhouding van ons onderwijs en de borging van de onderwijskwaliteit. 

Om op een financieel gezonde wijze een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod in de regio te behouden, is het masterplan 'Assink Toekomstbestendig 20-26' opgesteld, met als hoofddoel de onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden en te versterken met minder kosten.

De bestuurder van Portuur heeft een voorgenomen besluit genomen om een aantal wijzigingen in het onderwijsaanbod en huisvesting door te voeren. Het voorgenomen besluit is besproken met de Raad van Toezicht van Portuur en zij is met dit voorgenomen besluit akkoord gegaan. Vervolgens is dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en besproken op 12 januari 2023. 

Op de informatiepagina over Onderwijs en Herhuisvesting leggen we uit welke onderdelen het besluit bevat en wat dit precies betekent.

Meer lezen over het besluit

Van Brakelstraat

Ga terug