Feestelijke uitreiking certificaten Anglia

24-05-2023

Dinsdagochtend 23 mei zijn de leerlingen die geslaagd zijn voor het Anglia examen door hun docent Elvira Boswinkel in het zonnetje gezet.

In totaal hebben 23 leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo in Toptijd toegewerkt naar het examen op Proficiency of Masters niveau. Dit zijn de twee hoogste niveaus binnen Anglia en deze komen overeen met niveau C1 respectievelijk C2 van het Europees ReferentieKader (ERK). De geslaagde leerlingen ontvingen tijdens een feestelijke bijeenkomst hun certificaat.

Met dit certificaat kunnen de leerlingen terecht bij Engelstalige vervolgopleidingen in Nederland en in het buitenland. Steeds meer vervolgopleidingen vragen naast een diploma havo of vwo namelijk een aanvullend bewijs dat aankomende studenten het vereiste niveau Engels beheersen.

Daarnaast laat het certificaat natuurlijk zien dat de betreffende leerlingen gemotiveerd zijn om meer te doen dan alleen de reguliere lessen volgen. It shows they are prepared to go the extra mile!

Anglia1

Ga terug