Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw Assink lyceum

24-01-2024

Met de totstandkoming van het integraal huisvestingsplan van de gemeente Haaksbergen in 2022, is een nieuwbouwlocatie voor Haaksbergen weer op de agenda gezet.

In het IHP werd realisatie na 2027 vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat een nieuw schoolgebouw in 2032 betrokken kan worden. Veel te laat, gezien de huidige staat van het gebouw, vond onze bestuurder. Daarin werd hij door de gemeenteraad ondersteund.
 
Samenwerking gemeente
Na diverse gesprekken met de wethouders onderwijs en onderwijshuisvesting is een samenwerking met de gemeente tot stand gekomen in de vorm van een projectorganisatie. De gemeente en Portuur/het Assink lyceum verkennen enerzijds de (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het sneller realiseren van nieuwbouw in Haaksbergen. Anderzijds wordt gekeken hoe we van het gebouw aan de Bouwmeester, in afwachting van de nieuwbouw, weer een fijne werk- en leerplek kunnen maken, temeer nu in 2025 ook de leerlingen van de Van Brakelstraat zullen verhuizen naar de Bouwmeester. 

Verbetering klimaat en gebouw
De projectgroep, om het klimaat en de staat van het gebouw aan de Bouwmeester te verbeteren, is inmiddels voortvarend aan het werk; eerste gebreken zijn verholpen en als alles volgens plan verloopt, wordt in de voorjaarsvakantie gestart met het plaatsen van luchtbehandelingskasten om het binnenklimaat te verbeteren. Uiteraard wordt getracht daarbij het onderwijs zo min mogelijk te hinderen. Leraren en leerlingen worden via de portalen op de hoogte gehouden. 

Ondertekening intentieovereenkomst
Op dinsdag 23 januari hebben de gemeente Haaksbergen en Portuur een intentieovereenkomst getekend waarin zij hun samenwerking bekrachtigen. Met het tekenen van de intentieovereenkomst laat de gemeente aan Portuur zien dat de bouw van een nieuwe locatie voor het Assink lyceum voor hen hoge prioriteit heeft.

Persbericht
De gemeente stuurt vandaag een persbericht uit, waarin zij een en ander nog eens uitleggen. Klik hier voor het persbericht.

(Foto: linksachter Marianne Heijting, directeur Assink lyceum met daarnaast Pieter van Zwanenburg, wethouder. Linksvoor: Jan Herman Scholten, wethouder en Gertjan van der Molen, Voorzitter College van Bestuur Portuur, schudden elkaar de hand na de ondertekening.)

Locatie Bouwmeester

Ga terug