Jaarlijkse gymnasiumdag op het Assink lyceum

16-05-2023

Eenmaal per jaar organiseren de leerlingen die gymnasium volgen, een gymnasiumdag. De leerlingen laten op deze dag meer zien van de projecten die op het gymnasium worden gedaan. Ze voeren dan een toneelstuk op en er wordt een redevoering voorgedragen.

Elk jaar wordt er een thema gekozen, waarbinnen een toneelstuk wordt opgevoerd door de leerlingen uit leerjaar 3. Een redevoering wordt voorgedragen door de leerlingen uit leerjaar 5. Dit jaar draait het allemaal om fabeldieren: verzonnen dieren die een prominente rol spelen in volksverhalen. In de meeste gevallen hebben deze dieren een menselijk karakter en hebben speciale gaven. Op dinsdag 9 mei vond de gymnasiumdag van schooljaar 2022/2023 plaats. De organisatie was in handen van een aantal leerlingen uit klas 2. Zij hebben de planning en het programma gemaakt en gezorgd voor lekker hapjes.

(Foto: masker dat is gebruikt om Medusa uit te beelden)

Toneelstuk over de mythe van Perseus en Medusa

Een toneelstuk bedenken kost natuurlijk tijd. Klas 3 startte in januari al met de voorbereidingen. Ze volgden een workshop waarin zij onder andere leerden hoe zij een toneelstuk moeten schrijven. Begin april stond het stuk op papier en kon er een begin worden gemaakt met de repetities. Deze vonden zoveel mogelijk plaats in de lessen van de Klassieke Talen.

De mythe van Perseus en Medusa stond centraal. Het begint bij de geboorte van Perseus en hoe hij met zijn moeder over de oceaan reist en terecht komt op een eiland. De baas van dit eiland wil trouwen met Perseus' moeder. Perseus vindt dit geen goed idee en gaat op missie om Medusa te doden. Medusa is een vrouw met slangenhaar die je kan verstenen als je haar aankijkt. Perseus vermoordt Medusa door haar in zijn glimmende schild te laten kijken, waardoor zij versteent. Hij brengt haar hoofd naar de bruiloft van zijn moeder en de baas van het eiland, en versteent de baas met Medusa's hoofd.

(afbeelding: Perseus houdt het hoofd van Medusa omhoog)

Redevoering Nessos

De leerlingen van klas 5 hebben voor de gymnasiumdag een redevoering geschreven. Voor deze praktische opdracht krijgen zij een SE cijfer. In januari zijn ze gestart met het onderzoeken van allerlei informatie over antieke redevoeringen. Ze hebben Latijnse teksten gelezen, zodat ze in maart konden beginnen met hun eigen redevoering. Deze ging over Nessos.

Nessos wordt aangeklaagd, omdat hij Deianira, de vrouw van de held Herakles, zou hebben aangerand. Nessos is een centaur die mensen helpt oversteken over een rivier. De mensen gaan op zijn rug zitten, zoals Deianira deed. Herakles 'zou er niet bij op kunnen,' want dat werd te zwaar zei Nessos. Toen hij Deianira over de rivier hielp zou hij haar hebben aangerand. Herakles schoot daarom Nessos dood, waardoor hij in de onderwereld terechtkwam. Nessos zegt dat Deianira zijn bloed op moet vangen. Ze moet het volgens hem op Herakles' kleren smeren als ze ooit twijfelt aan zijn loyaliteit (Herakles ging vaak vreemd), want dit zou hem loyaal maken. Later, wanneer ze het idee heeft dat Herakles weer vreemdgaat, doet ze dit. Het bloed blijkt giftig te zijn en Herakles sterft. Door schuldgevoel en eenzaamheid pleegt Deianira zelfmoord.

Twee leerlingen uit de 5e klas klaagden Nessos aan voor de aanranding en indirecte moord op Deianira en Herakles met deze kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat Herakles jaloers werd, omdat Deianira op Nessos' rug zat en zij samen aan het lachen waren. En dat Herakles daarom Nessos heeft vermoord. De andere twee leerlingen uit de 5e klas verdedigden Nessos met deze kant van het verhaal. Na afloop mocht het publiek stemmen. Nessos werd vrijgesproken!

(Afbeelding: centaur Nessos met Deianira op zijn rug) 

Middag- en avondvoorstelling

Er vond een middag- en avondvoorstelling plaats. De middagvoorstelling werd bijgewoond door alle gymnasium leerlingen van klas 1 t/m 5. In de avond waren de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 en 5 van harte welkom. In de pauzes waren er heerlijk hapjes gemaakt door de leerlingen van klas 1 en 2. De gymnasiumdag was een geslaagde, leerzame en vooral gezellige dag! Ouders/verzorgers en leerlingen reageerden enthousiast en er werd veel gelachen.  

Masker Medusa

Ga terug