Nieuw in schooljaar 2024-2025: Cambridge English

07-11-2023

Met ingang van het nieuwe schooljaar bieden we Cambridge English aan. Met een diploma Cambridge English toon je aan op een hoog niveau het Engels te beheersen. Je kunt hiermee in het buitenland studeren of een Engelstalige studie doen.

Cambridge English vervangt Anglia en bieden we aan in leerjaar 3/4 havo en 3/4/5 vwo. We hebben voor Cambridge English gekozen, omdat dit wereldwijd erkend wordt op hogescholen en universiteiten. Waar Anglia op 80% van de hogescholen en universiteiten erkend wordt als bewijs van de Engelse taalvaardigheid, geldt dat voor Cambridge English voor 100%.

Volgen tijdens Toptijd 
Cambridge English wordt aangeboden tijdens Toptijd, op dinsdag het 1e en 2e uur, gedurende een heel schooljaar. Opgeven betekent het bijwonen van de lessen, maar meedoen aan het examen is niet verplicht. Voor leerlingen die niet meedoen aan het examen, maar wel actief deel hebben genomen aan de lessen, wordt een bewijs van deelname verstrekt door het Assink lyceum. Om goed voorbereid te zijn op het examen, moet er naast de lessen ook thuis nog werk gedaan worden. Ga daarbij uit van gemiddeld een uur per week. 

Praktische info 

  • Het programma begint met een placement test die bepaalt op welk niveau gestart kan worden: B2 First of C1 Advanced. Deze niveaus zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK) voor de talen.  
  • Het programma duurt een jaar en wordt afgesloten met een examen op vier onderdelen: Reading & Use of English, Writing, Listening en Speaking.  
  • Deelnemen aan het examen kost tussen € 225,- en € 250,-, afhankelijk van het niveau.  Deze kosten komen voor eigen rekening.   

Vragen? 
De lessen Cambridge English worden verzorgd door Marit Newns (m.newns@hetassink.nl) en Elvira Boswinkel (e.boswinkel@hetassink.nl). Voor vragen over Cambridge English kunt u bij één van hen terecht. 

Logo CE

Ga terug