Nieuwe coronamaatregelen

19-12-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 december 2021 moeten we helaas onze school sluiten. Uitgangspunten voor de genomen besluiten zijn: Veiligheid voor leerlingen en medewerkers staan voorop. Bij al onze activiteiten geldt dat ieder zich strikt houdt aan de basismaatregelen. Aanvullend wordt daarbij ook binnen onze scholen de 1,5 meter maatregel -daar waar mogelijk- in acht genomen.

Lesweek

 • In de week van 20-24 december 2021 worden op onze locaties geen fysieke lessen aangeboden.
 • Ook worden er geen praktijkgerichte lessen gegeven.
 • Ook worden de lessen in examenklassen niet gegeven.
 • In de week van 20-24 december 2021 is er geen aanbod van online lessen.

De medewerkers hebben tijd om de lessen en organisatie goed voor te bereiden op de periode na de kerstvakantie.
Om de leerlingen goed de vakantie in te laten gaan hebben we afgesproken dat alle mentoren online contact hebben met zijn/haar stamgroep en hun individuele mentorleerling. De teamleider organiseert en stuurt dit aan voor zijn/haar team.

Opvang kwetsbare leerlingen
In Haaksbergen en in Berkelland wordt vanaf woensdag 22-12-2021 een opvang georganiseerd voor kwetsbare leerlingen die ondersteuning wensen. Deze opvang wordt maandag en dinsdag a.s. georganiseerd door de coördinator leerlingondersteuner in samenwerking met de teamleider en leerlingondersteuners.

Schoolexamens

 • De toetsweek in de havo/vwo afdeling gaan vanaf dinsdag (21-12-2021) tot en met vrijdag (24-12-21) conform voorschriften en planning door.
 • De toetsen H/V van maandag 20-12-2021 worden verschoven naar de periode na de kerstvakantie.
 • De PTA toetsen in vmbo worden verschoven naar de periode na de kerstvakantie.


Schoolgebouwen

 • Onze gebouwen zijn volgende week geopend op maandag 20 en dinsdag 21 december a.s. worden medewerkers en leerlingen in de gelegenheid gesteld benodigde spullen op te halen.
 • De locatie BM is de gehele week geopend voor leerlingen en medewerkers i.v.m. schoolexamens.
 • Onze gebouwen zijn de gehele week geopend:
  • Voor collega’s die ondersteunend zijn aan het onderwijs en de benodigde ondersteuning vanuit huis niet kunnen bieden. Hiervoor wordt met leidinggevende maatwerkafspraken gemaakt.
  • Voor collega’s van diensten die hun werk alleen op de schoollocaties kunnen verrichten.
   Verder

Alle afspraken met externen en ouders vinden online plaats. In onze gebouwen en buiten vinden volgende week geen groepsactiviteiten (jaarafsluitingen) plaats.

Vervolgoverleg
In de komende week vindt er een vervolgoverleg plaats met schoolleiding en werkgroep “Onderwijs in Coronatijd” om de periode na de kerstvakantie te bespreken en voor te bereiden.

Op 3 januari 2022 volgt voor het kabinet een nieuw wegingsmoment. De intentie is om het onderwijs weer volledig te openen per 10 januari 2022, maar dat is allerminst zeker. Het kabinet vraagt ons rekening te houden met het aanbieden van online onderwijs, ook na 10 januari 2022. We bereiden ons daar in ieder geval op voor.

Wij begrijpen dat sluiting van de scholen wederom een teleurstelling is en dat we met deze maatregelen en besluitvorming voor de zoveelste keer een beroep doen op onze medewerkers maar ook op jullie als leerlingen en ouders.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en weet dat we alles eraan doen om het onderwijs en begeleiding ook na de kerstvakantie zo optimaal te verzorgen.

Corona (Large)

Ga terug