Onderwijs en Herhuisvesting

20-12-2022

Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit en keuzemogelijkheden binnen ons Talentgericht Onderwijs te borgen én versterken. Om dit goed en planmatig aan te pakken is in 2020 het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ opgesteld. Op dit moment verkennen we bijvoorbeeld een mogelijke sluiting van de locatie Van Brakelstraat vanaf 2025.

Dit biedt ons de kans om voorzieningen en expertises samen te voegen, waardoor de keuzemogelijkheden voor onze leerlingen worden vergroot. In januari wordt hierover een besluit genomen.

Meer weten over het masterplan? Op deze pagina houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ en de herhuisvesting.

Lees meer

Van Brakelstraat

Ga terug