Versoepeling coronamaatregelen

24-09-2021

Vanaf 25 september aanstaande zijn versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk. Het heeft voor het Kabinet de hoogste prioriteit om dit jaar de onderwijsactiviteiten op een reguliere wijze door te laten gaan. We zijn blij dat een aantal maatregelen komt te vervallen.  

De belangrijkste versoepelingen vanaf 25 september zijn: 

 • Op school zijn leerlingen en medewerkers niet langer verplicht een mondkapje te dragen. 
 • De verplichte 1,5 meter afstandsmaatregel tussen leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling komt te vervallen. 

Ondanks deze versoepelingen blijft voorzichtigheid geboden. We realiseren ons dat niet alle leerlingen en medewerkers gevaccineerd zijn. Ook zal een deel van onze leerlingen en medewerkers zich nog niet geheel gerust voelen bij de situatie. Hier houden we met elkaar rekening mee, omdat we deze zorg respecteren.  

Afspraken en adviezen 

Een aantal afspraken en adviezen zijn nog steeds van belang. We willen immers voorkomen dat we de regels opnieuw moeten aanscherpen, als het aantal besmettingen toeneemt. Om dat risico zo klein mogelijk te maken, hanteren we de volgende aandachtspunten: 

 • Het is verstandig om elkaar de ruimte te geven, ook al is de 1,5 meter afstandsmaatregel geen verplichting meer. 
 • In de leslokalen en algemene ruimtes wordt extra geventileerd voor het realiseren van een goede luchtkwaliteit. Dit kan resulteren in een frissere en tochtige omgeving. Houd hier rekening mee in je kledingkeuze.  
 • Voor medewerkers en leerlingen die (nog) niet immuun* zijn, blijft het advies gehandhaafd zich tweemaal per week preventief te testen. Zelftests zijn verkrijgbaar op school. 
 • Als de uitslag positief is, is een test van de GGD noodzakelijk! 
 • Als iemand in je omgeving besmet is en je wordt aangemerkt als een “nauw contact” en je bent zelf niet immuun*, dan ga je in quarantaine en laat je je op de vijfde dag testen door de GGD.  
 • Leerlingen en medewerkers die wel immuun* zijn, hoeven niet in quarantaine. 
 • Raadpleeg de maatregelen op de website van het www.rivm.nl 
 • Raadpleeg ook de beslisboom (zie hieronder) als je klachten hebt of iemand in je nabije omgeving. 

* Je bent immuun als je:

 • In de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.
 • Langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent tegen corona.  
 • Corona hebt gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad. 

Online lessen

Bij afwezigheid van een leerling laten we het aan de betreffende leraar over om te bepalen of deze leerling online les kan volgen of niet. De vakleerkracht blijft uiteraard verantwoordelijk voor de voortgang van het leerproces en houdt contact hierover op de wijze die de leraar werkbaar vindt in overleg met de leerling. 

Voor ieders veiligheid is het van belang dat we ons aan de afspraken houden. Alleen samen krijgen en houden we corona eronder. 

Beslisboom: thuisblijven of naar school?

De beslisboom die je hieronder kunt downloaden is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Deze versie is op 23 augustus 2021 vastgesteld.

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school.pdf

Corona (Large)

Ga terug