Vwo-plus ontvangt interessante gastspreker

12-09-2022

Leerlingen uit leerjaar 3 ontvingen bij de vwo-plus les een gastspreker: uitvinder, ondernemer en professor Gregor Luthe inspireerde ons 80 minuten lang. Hij vertelde ons over zijn jeugd, zijn opleidingen, zijn werk voor de Verenigde Naties, zijn ideeën en uitvindingen en hoe hij zelfstandig ondernemer werd.

Daarbij sprak hij ook over hoe hij zijn ideeën omzet in uitvindingen. De problemen in de wereld, zoals de CO2-uitstoot, vormen hiervoor de basis.

Gregor Luthe liet ons ook uitvindingen zien, zoals gerecycled kunststof en brandbare ketchup. Hij vertelde dat hij door tegenslagen niet stopt met uitvinden en oplossingen bedenken. Als hij weet dat er een oplossing voor een probleem moet komen, dan gaat hij door – soms zelfs jaren lang. En dan moet je soms een paar keer flink de mist ingaan. Fouten maken mag volgens Luthe, moet zelfs om tot een goede oplossing te komen. En heb je een goed idee, dan kun je er ook nog heel erg rijk mee worden.

Het advies dat de heer Luthe onze leerlingen gaf: de oplossing is altijd simpeler dan het probleem en luister naar mensen met ideeën uit andere landen. Samen kom je tot de beste oplossingen.

De leerlingen uit leerjaar 3 gaan de komende weken zelf met een junior profielwerkstuk of een meesterproef starten. Wij wensen ze daarbij heel veel succes. 

Gastspreker Luthe

Ga terug