Herhuisvesting

Sluiting locatie Van Brakelstraat

In het schooljaar 2019-2020 is de eerste fase in gang gezet van het masterplan Assink Toekomstbestendig 2020-2026. Dit plan heeft als doel om de onderwijskwaliteit en het onderwijsaanbod op het Assink lyceum te behouden met minder kosten.

Dit masterplan is gestart vanwege het feit dat de nieuwbouw Haaksbergen na jaren voorbereiding niet doorgaat. Om onderwijskundig en financieel gezond te blijven is het van belang dat we naar 3 locaties gaan. Het streven is dat de Van Brakelstraat in Haaksbergen per 1 augustus 2025 gaat sluiten. 

  • Het streven is dat in schooljaar 2023-2024 de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van de Van Brakelstraat naar de Parallelweg in Neede verhuist.
  • De onderbouw (leerjaar 1 en 2) wordt na de sluiting van de Van Brakelstraat ingevoegd in de locatie Bouwmeester in Haaksbergen en blijft hier ook. 

Na de sluiting van de Van Brakelstraat blijven we nog steeds vmbo aanbieden in Haaksbergen, maar dan alleen voor leerjaar 1 en 2. De locatie Parallelweg wordt daardoor dé bovenbouwlocatie van het Assink lyceum voor het vmbo.