In Tubantia: Havo-afdeling van Assink lyceum telt weer mee dankzij maatwerk

22-04-2022

Wonderbaarlijk herstel, in twee jaar tijd van zeer zwak naar de top. Havo-afdeling van Assink lyceum telt weer mee dankzij maatwerk. Twee jaar geleden kreeg de havo-afdeling van het Assink lyceum nog het predicaat 'zeer zwak', afgelopen examenjaar belandde het met de examenscores bij de beste 5 procent van het land. Een wonderbaarlijk herstel, mede dankzij het nieuwe Talentgericht Onderwijs. Maatwerk is troef.

Het werkleercentrum van de havo-onderbouw is rustig. "Tijdens ateliertijd zitten hier wel 70 leerlingen te werken", legt teamleider onderbouw Barbara Nijenhuis uit. Nu zijn er lessen en zit hier en daar een individuele leerling over een tablet gebogen. Een groepje van vier meiden werkt samen aan een opdracht. Het WLC strekt zich twee richtingen uit. In de knik zit Yvo van Hout, onderwijsassistent. Met vragen kunnen leerlingen bij hem terecht. Ondertussen werkt hij zelf door achter zijn computer.

De ruimte is volledig nieuw ingericht. Op verschillende plekken in de school zijn oude leslokalen opengebroken om verschillende typen werkplekken in te richten. Een lange tafel aan de wand met hoge krukken, waar individueel gewerkt kan worden, grotere tafels voor groepswerk. En hele rijen 'treincoupés' waar met vier man samen gewerkt kan worden. Alles fris en licht gekleurd. Bedoeld voor het Talentgericht Onderwijs waarop Het Assink zich afgelopen jaren heeft gestort.

Werk aan de winkel

Dat deze vorm van onderwijs vruchten afwerpt, kon de school al direct in de praktijk laten zien. Toen in januari 2020 de onderwijsinspectie werd gevraagd mee te kijken naar de havo-afdeling, wist de schoolleiding al dat het niet goed ging. De slagingspercentages waren te laag en te veel leerlingen maakten het eindadvies van de basisschool niet waar. Er was duidelijk werk aan de winkel. Het predicaat 'zeer zwak' dat er uitrolde, kwam echter toch nog als een shock.

Op dat moment werd al gewerkt aan de invoering van het Talentgericht onderwijs. Daarbij wordt meer gekeken naar de talenten en behoeften van de individuele leerling en minder klassikaal les gegeven. Een verandering voor de hele school. Naast het herstel van de havo eveneens een flink klus. En daar bovenop kwam corona.

De overgang naar het nieuwe leren bleek tegelijkertijd een belangrijk deel van de oplossing. Zowel voor het noodzakelijke maatwerk op de havo, als voor de onlinelessen vanwege corona, waar de school dankzij de moderniseringen heel snel op kon inspelen.

Broodnodige aandacht

In de nieuwe onderwijsvorm krijgen leerlingen naast de 'basistijd', waarin traditioneel les wordt gegeven, twee of drie uur in de week 'stamtijd'. In deze uren houdt de mentor nauw contact en heeft zo hun vorderingen en struikelblokken goed in beeld. Waar nodig kan de leerling samen met mentor en vakdocent een groeiplan opstellen. Bijvoorbeeld om opgelopen (corona)achterstanden te overwinnen. Dat bijwerken doen de leerlingen in 'ateliertijd'. In die tijd werken leerlingen zelfstandig aan zelfgekozen doelstellingen. Dat kan een achterstand zijn, maar ook verdieping in een vak waar het kind juist goed in is.

Al deze veranderingen blijken ideaal voor de broodnodige aandacht voor het individu. Juist hierdoor gaan ook de havo-leerlingen heel veel beter presteren. Ging het predicaat in 2021 nog van zeer zwak naar matig, afgelopen jaar was de onderwijsinspectie dik tevreden. Sterker nog: het slagingspercentage lag enorm hoog: 95 procent. Daarmee belandde de school bij de hoogste 5 procent van havo-afdelingen in Nederland.

Duimregeling

En dat lag niet aan de extra mogelijkheden als gevolg van corona, stelt teamleider bovenbouw havo, Ruud te Marvelde. Afgelopen twee jaren waren er maatregelen om leerlingen een betere slagingskans te geven vanwege de moeilijke omstandigheden, zoals online les volgen en sociaal-emotionele gevolgen van het thuis zitten. Zowel van de duimregeling (5 van de 150 havo-leerlingen), waarbij het cijfer van een examenvak komt te vervallen, als van het extra tijdvak waarin examen kon worden gedaan, is bij Het Assink nauwelijks gebruik gemaakt.

Verschenen in de Tubantia op vrijdag 22 april: Het wonderbaarlijke herstel van het Assink: in twee jaar tijd van ‘zeer zwak’ naar de top | Haaksbergen | tubantia.nl

Artikel geschreven door Loes Geerdink. Foto: Lars Smook.

Ruud En Barbara

Ga terug