Schoolbrede trajectklas voorkomt vroegtijdig schoolverlaten

26-01-2023

Sinds schooljaar 2020-2021 heeft het Assink lyceum een schoolbrede trajectklas. De trajectklas is een kleinschalige voorziening binnen onze school die bedoeld is voor leerlingen die (tijdelijk) niet kunnen functioneren in de reguliere onderwijssetting. Binnen de trajectklas ontvangt de leerling begeleiding op maat, gericht op zijn specifieke onderwijsbehoefte. Het doel van de begeleiding is de leerling terug te laten keren naar de reguliere onderwijssetting en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Het Assink lyceum vindt goede ondersteuning en begeleiding van iedere leerling van groot belang. Er wordt gewerkt met vier niveaus van ondersteuning en begeleiding. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedere leerling passende ondersteuning ontvangt. We gaan uit van talenten en mogelijkheden van leerlingen, rekening houdend met eventuele belemmeringen.

Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) meer maatwerk nodig dan binnen de reguliere onderwijssetting wordt geboden. Deze leerlingen kunnen terecht in de schoolbrede trajectklas. De trajectklas is een kleine prikkelarme ruimte binnen de school waar veel structuur, individuele aandacht en veiligheid wordt geboden. In de trajectklas krijgen leerlingen in een periode van 6 tot 12 weken een op maat gemaakt onderwijs- en ondersteuningsprogramma aangeboden, waarin wordt gewerkt aan individuele doelen. Na deze periode wordt gekeken of de leerling met de juiste ondersteuning terug kan keren naar de reguliere onderwijssetting of dat er iets anders nodig is om de leerling zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen.

De inzet van de trajectklas heeft er in de afgelopen twee schooljaren voor gezorgd dat er nauwelijks nog thuiszitters zijn. De trajectklas voorziet duidelijk in een behoefte. Uit een enquĂȘte die we hebben afgenomen bij trajectklasleerlingen en hun ouders, blijkt ook de zeer hoge tevredenheid over de extra ondersteuning die in deze kleinschalige setting wordt geboden.

In verband met herhuisvesting wordt de schoolbrede trajectklas met ingang van 1 augustus 2023 gepositioneerd op de instroomlocatie aan de Rekkenseweg in Eibergen.

Assink Lyceum Begeleiding

Ga terug