Gymnasium

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Gymnasium is een stroming binnen het vwo. (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Een vwo-opleiding duurt 6 jaar. Met vwo bereid je je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit. Leerlingen die nog meer uitdaging wensen kunnen deelnemen aan het het vwo-plus programma, dat leidt tot een extra certificaat naast het vwo-diploma. 

Leerlingen met een eenduidig vwo-advies en interesse in de klassieke oudheid en de Griekse en de Latijnse taal, kunnen het gymnasium-onderwijs volgens op het Assink lyceum. 

Gymnasium op het Assink lyceum

Kies je voor gymnasium, dan kies je voor Latijn en Grieks en leer je hoe de Oudheid nog steeds invloed heeft op de dag van vandaag. Je leert nadenken over andere ideeën dan waar je in onze samenleving aan gewend bent geraakt. Hoe verwoord je dingen zo duidelijk mogelijk en wat is de kracht van goed spreken? Het kom allemaal aan bod. Ook ga je binnen het gymnasium een stapje verder in wetenschappelijke vaardigheden als kritisch en analytisch nadenken en oordelen. Je leert om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en uit een grote hoeveelheid informatie datgene te halen waar je naar op zoek bent.

Gymnasium of vwo?

Op het het Assink bieden we zowel gymnasium als vwo aan. Net als op het gymnasium worden leerlingen op het vwo ook in zes jaar voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Het grote verschil is, dat leerlingen op het gymnasium naast de vakken die vwo-leerlingen volgen vanaf de eerste klas ook Latijn en/of Grieks volgen. Van gymnasiumleerlingen vragen we dan ook het nodige extra omdat zij deze klassieke talen volgen naast alle vwo-vakken. Ook krijgen zij extra opdrachten en projecten.

Locaties

Onderbouw en bovenbouw
Leerlingen die gymnasium gaan doen, komen in de tweejarige brugklas GV-plus.  Deze niveaugroep wordt alleen aangeboden op de locatie: 

  • Bouwmeester in Haaksbergen

Op de locatie Bouwmeester maakt de leerling zijn opleiding gymnasium en/of vwo-plus af.

Jaarlijkse gymnasiumdag

Eenmaal per jaar organiseren de onderbouwleerlingen die gymnasium volgen de gymnasiumdag. De leerlingen laten op deze dag meer zien van de projecten die op het gymnasium worden gedaan. Ze voeren o.a. een avondvoorstelling op met een specifiek thema en maken klassieke hapjes. Houd onze agenda in de gaten voor de volgende gymnasiumdag.