Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Havo bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen starten in de dakpanklas HV (brugjaar 1 en 2), waarna de opleiding verder wordt vervolgd op de havo. Havo duurt 5 jaar. Na afronding van de havo is een overstap naar het vwo mogelijk.

Tweejarige brugklas HV

Je start in de tweejarige brugklas HV (havo/vwo). Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en beeldende vorming), sport en bewegen, mens en maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur (biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’).

In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog extra vakken bij, namelijk Frans en natuurkunde.

Bovenbouw

In leerjaar 3 van de havo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee je je voorbereidt op een bepaalde studie- of beroepsrichting:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Muziek, drama en beeldende vorming

Wat dacht je van muziek, drama en beeldende vorming? Er zijn goed uitgeruste lokalen waar je uitgedaagd wordt je creativiteit te ontwikkelen. We hebben een eigen theater. Je kunt meedoen met onze jaarlijkse muziek- en dramavoorstellingen. Je kunt zelfs eindexamen doen in alle drie de vakken. Bovenal leer je te reflecteren op je eigen handelen. Een vaardigheid die je in onze huidige maatschappij goed kunt gebruiken om je steeds verder te ontwikkelen.

Ondernemerschap

Als onderdeel van Toptijd wordt ondernemerschap aangeboden. In dit programma word je begeleid in het opzetten van een eigen bedrijfje, zodat je kunt werken aan je vaardigheden als ondernemer in spé. Naast ondernemerschap worden nog veel meer modules aangeboden in Toptijd. Je kunt er ook voor kiezen om een eigen programma te volgen. Bijvoorbeeld het aanleren van een vreemde taal (een andere taal dan Engels, Duits of Frans), het volgen van een scheidsrechtercursus of reanimatiecursus.

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

In je vrije profieldeel kun je kiezen voor bijvoorbeeld het examenvak BSM. BSM staat voor Bewegen Sport en Maatschappij. Bij BSM leer je organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen en medewerkers tijdens sportevenementen.

Sterk bèta-profiel

Vind je werken in een technische omgeving interessant? We werken samen met Thales in Hengelo en de Universiteit Twente, zodat jij kunt ervaren hoe het is om in een technische omgeving te werken. Ook zijn er contacten met Hogeschool Saxion voor een zo goed mogelijke aansluiting op het vervolgonderwijs.

Locaties

Onderbouw
Leerlingen die havo gaan doen, komen de eerste twee brugjaren terecht in de brugklas HV. Deze wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Bouwmeester in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Voor de bovenbouw havo, leerjaren 3 t/m 5, gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.