Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Havo bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen starten in de dakpanklas HV (brugjaar 1 en 2), waarna de opleiding verder wordt vervolgd op de havo. Havo duurt 5 jaar. Na afronding van de havo is een overstap naar het vwo mogelijk.

Profielen

In leerjaar 3 van de havo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee je je voorbereidt op een bepaalde studie- of beroepsrichting:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Sterk bèta-profiel

Het Assink lyceum beschikt over een sterk bèta-profiel en werkt bijvoorbeeld samen met Thales in Hengelo om leerlingen te laten ervaren wat werk in een technische omgeving kan inhouden. Er zijn samenwerkingsverbanden met Hogeschool Saxion die leerlingen de kans bieden om mee te doen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld voor havo-talenten.

Locaties

Onderbouw
Leerlingen die havo gaan doen, komen de eerste twee brugjaren terecht in de dakpanklas HV.  Deze dakpanklas wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Bouwmeester in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Voor de bovenbouw havo, leerjaren 3 t/m 5, gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.

Muziek, drama en beeldende vorming

Ook ons cultuuronderwijs staat op een zeer hoog peil. Leerlingen kunnen examen doen in muziek, drama en beeldende vorming. Wij beschikken over een eigen, professioneel uitgerust theater, waar jaarlijks muziek- en dramavoorstellingen gegeven worden door leerlingen uit de onder- en bovenbouw.

International Business College

Voor havo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in goed presteren en ondernemendheid, biedt het Assink in de bovenbouw een speciaal programma: International Business College (IBC). Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en ondernemerskennis, onder meer door het opzetten van een eigen bedrijfje. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als vervolgstudie, research, ontwerp, competentieontwikkeling en toe­passing van een of meer moderne vreemde talen. Het IBC certificaat is erkend door het Ministerie van Economische zaken.

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Specifiek op de havo kunnen leerlingen het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) kiezen als examenvak. Bij dit vak leren de leerlingen organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen en medewerkers tijdens sportevenementen. Zij spelen een rol in de EHBO-lessen, die alle leerlingen op Het Assink lyceum volgen. En natuurlijk krijgen zij meer uren sport per week.

Leren studeren en omgaan met elkaar

Er wordt op de havo op verschillende manieren extra aandacht besteed aan ‘leren studeren’ en het omgaan met elkaar, zodat leerlingen hun eigen (studie)gedrag leren kennen en gestimuleerd worden belemmeringen te overwinnen (projecten Who Cares, Positive Behaviour Support en Studeren met