Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent verschillende leerwegen en duurt vier jaar. Daarna kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Leerlingen die naar het vmbo op het Assink lyceum gaan, komen in leerjaar 1 en 2 in één van de volgende tweejarige brugklassen.

 • BK: (vmbo-basis/kader)
  • In deze brugklas kom je als je een vmbo-basis of vmbo-kader niveau hebt.
 • TH: (vmbo-theoretische leerweg/havo)
  • In deze brugklas kom je als je een vmbo-theoretische leerweg of vmbo-theoretische leerweg/havo niveau hebt.

Tweejarige brugklas BK

De tweejarige brugklas BK (basis/kader) bestaat uit de gecombineerde leerweg van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Deze leerweg is voornamelijk gericht op de praktijk. Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek) en sport en bewegen.

In het tweede brugjaar komt daar beeldende vorming bij. In zowel het eerste als het tweede jaar ga je een groot deel van de week besteden aan DOE. In DOE zitten verschillende vakken verwerkt. Je krijgt dan ook wat mee van bijvoorbeeld biologie, verzorging en aardrijkskunde.

DOE

In de eerste twee leerjaren van BK wordt DOE gegeven: DOE staat voor Denken, Ontwikkelen en Ervaren. Je werkt projectmatig en langere tijd aan een thema dat dicht bij jouw belevingswereld ligt. Je kiest telkens een opdracht waarmee je aan de slag gaat. Zo ontdek je jouw interesses en voorkeuren en kun je een goede keuze maken voor één van de vier profielen die wij aanbieden in het derde en vierde schooljaar. Je doet dus niet alleen kennis op, maar leert ook om samen te werken, te presenteren en te reflecteren. Ook werk je tijdens DOE aan je onderzoeksvaardigheden. Tijdens DOE kom je in aanraking met bestaande technieken en de nieuwste technologie. Wij vinden het belangrijk dat je kennis maakt met de uitdagingen en mogelijkheden van werken in de technische wereld. Deze vorm van onderwijs sluit nauw aan op de praktijk en de bovenbouw van het vmbo.

Lees meer over DOE

Van BK naar bovenbouw

In het derde jaar ga je verder met de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en kies je een van de vier profielen. Het Assink lyceum wil iedere leerling een goede keuzemogelijkheid bieden. Daarom vinden wij een breed aanbod belangrijk. De keuze van een profiel bepaalt deels het vakkenpakket waarin examen wordt gedaan. Het doel is al onze leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden mee te geven die relevant zijn voor een bepaald beroepenveld of voor bepaalde vervolgopleidingen. Op het Assink kun je kiezen uit vier profielen:

Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Profiel Produceren, installeren en energie (PIE)

Profiel Zorg en welzijn (Z&W)

Profiel Dienstverlening en producten (D&P)

Diploma binnen, wat nu?

 • Als je vmbo-bb hebt afgerond dan kun je naar het mbo niveau 2 of vmbo-kb leerjaar 4.
 • Als je vmbo-kb hebt afgerond, dan kun je naar het mbo niveau 3/4 of vmbo-gl leerjaar 4.

Tweejarige brugklas TH

Je kunt bij ons ook in het eerste jaar starten in de brugklas TH (theoretische leerweg/havo). Deze leerweg is voornamelijk gericht op de theorie. Je krijgt dus ook meer theoretische vakken dan in de brugklas BK.

Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en beeldende vorming), sport en bewegen, mens en maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur (biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’). In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog Frans,
economie en natuurkunde bij.

Van TH naar bovenbouw

Na de eerste twee brugjaren kun je naar de havo of ga je verder op het vmbo. De theoretische leerweg (vmbo-tl) gaat over in de gemengde leerweg (vmbo-g/tl). Je volgt naast de theoretische vakken ook een praktijkvak: Dienstverlening en producten. Met dit vak krijg je volop de kans te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen en werk je aan vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken en samenwerken. Het vak helpt in de voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs.

Dienstverlening en producten (D&P)


Toptraject vmbo

Ambitieuze vmbo-g/tl-leerlingen kunnen in de leerjaren 3 en 4 het zogenaamde Toptraject volgen. Met dit traject dagen wij je uit om het beste uit jezelf te halen, waardoor je een grotere kans hebt op het behalen van het hbo-diploma. Wij begeleiden en bereiden je voor op de diverse routes en mogelijkheden die uiteindelijk leiden tot het hbo. Je kunt bijvoorbeeld de route vmbo-mbo-hbo of vmbo-havo-hbo volgen.

Diploma binnen, en nu?
Als je vmbo-gl hebt afgerond, dan kun je naar het mbo niveau 3/4 of naar de havo, leerjaar 4.

Verschil TH en HV

 • In HV ligt het tempo hoger dan in TH
 • TH-leerling krijgt meer begeleiding
 • Van de HV-leerling wordt meer zelfstandigheid verwacht
 • TH en HV werken met een verschillend niveauboek
 • HV en TH volgen precies dezelfde vakken, alleen heeft TH een extra vak: economie

Locaties

Onderbouw
De eerste- en tweedejaarsleerlingen kunnen voor de tweejarige brugklassen BK en TH naar de volgende locaties:

 • Van Brakelstraat in Haaksbergen
 • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Leerlingen die het vmbo blijven volgen, gaan na het tweede brugjaar naar de locatie:

 • Parallelweg in Neede

Leerlingen die overstappen naar de havo vervolgen de opleiding op de locatie:

 • Bouwmeester in Haaksbergen