Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent verschillende leerwegen en duurt vier jaar. Daarna kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of havo.

Leerlingen die naar het vmbo op het Assink gaan, komen in leerjaar 1 en 2 in één van de volgende twee dakpanklassen.

  • Dakpanklas BK (leerlingen met vmbo-basis of vmbo-kader niveau)
  • Dakpanklas TH (leerlingen met een vmbo theoretische leerweg of vmbo theoretische leerweg/havo niveau)

Dakpanklas BK

Leerjaar 1 & 2

De dakpanklas BK (basis/kader) bestaat uit de gecombineerde leerweg van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Deze leerweg is voornamelijk gericht op de praktijk. In de eerste twee jaar zit uw kind in de dakpanklas BK. In het derde jaar gaat hij verder met vmbo-bb of vmbo-kb en kiest hij een van de vier bovenbouwprofielen.

DOE!

DOE! staat voor Denken, Ontwikkelen, Ervaren en wordt aangeboden in dakpanklas BK. Uw kind werkt ongeveer vijf weken lang en tien uur per week aan een thema dat binnen de belevingswereld ligt. Leerlingen doen niet alleen kennis op, maar leren ook door samenwerken, te ervaren, te creëren, te presenteren en te reflecteren. Daarnaast is van belang dat de leerling in staat is steeds opnieuw keuzes te maken, creatief te denken en een flink portie lef hebben om verschillende DOE! thema's tot een goed einde te brengen. Techniek en technologie zijn vaste onderdelen binnen ieder thema en maken DOE! tot modern en toekomstbestendig onderwijs. Vooral de verbinding tussen theorie, praktijk en loopbaanoriëntatie zijn belangrijke aspecten. Zo ontdekt de leerling interesses en voorkeuren, waardoor een goede keuze kan worden gemaakt voor één van de vier profielen die het Assink aanbiedt in het derde en vierde schooljaar.

Profielen bovenbouw

Van dakpanklas BK naar leerjaar 3 & 4 

In het derde jaar gaat de leerling verder met de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en kiest een van de vier profielen. Het Assink wil iedere leerling een goede keuzemogelijkheid bieden. Daarom vinden wij een breed aanbod belangrijk. De keuze van een profiel bepaalt deels het vakkenpakket waarin examen wordt gedaan. Het doel is al onze leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden mee te geven die relevant zijn voor een bepaald beroepenveld of voor bepaalde vervolgopleidingen. Op het Assink kun je kiezen uit vier profielen:

Profiel Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Profiel Produceren, installeren en energie (PIE)

Profiel Zorg en welzijn (Z&W)

Profiel Dienstverlening en producten (D&P)

Diploma binnen, wat nu?

  • Als de leerling vmbo-bb heeft afgerond dan kan hij naar het mbo niveau 2 of vmbo-kb leerjaar 4.
  • Als de leerling vmbo-kb heeft afgerond, dan kan hij naar het mbo niveau 3/4 of vmbo-gl leerjaar 4.

 

Dakpanklas TH

Leerjaar 1 & 2

Het is ook mogelijk om in het eerste jaar te starten in de dakpanklas TH (theoretische leerweg/havo). Deze leerweg is voornamelijk gericht op de theorie.

Van dakpanklas TH naar leerjaar 3 & 4

Na de eerste twee brugjaren gaat de leerling naar de havo of gaat hij verder op het vmbo. De theoretische leerweg (vmbo-tl) gaat over in de gemengde leerweg (vmbo-gl). In het derde jaar komt er een extra vak bij: Dienstverlening en producten.

Met dit vak krijgt de leerling volop de kans te ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen en werkt hij aan vaardigheden als plannen, organiseren, zelfstandig werken en samenwerken. Het vak helpt in de voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs.

Diploma binnen, en nu?
Als de leerling vmbo-gl heeft afgerond, dan kan hij naar het mbo niveau 3/4 of naar de havo, leerjaar 4.

Dienstverlening en producten (D&P)

Toptraject vmbo

Ambitieuze vmbo-gl-leerlingen kunnen op Het Assink in de leerjaren 3 en 4 het zogenaamde Toptraject volgen. Met dit traject dagen wij leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen, waardoor zij een grotere kans hebben op het behalen van het hbo-diploma. Wij begeleiden en bereiden leerlingen voor op de diverse routes en mogelijkheden die uiteindelijk leiden tot het hbo. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de route vmbo-mbo-hbo of vmbo-havo-hbo volgen.

Locaties

Onderbouw
De eerste- en tweedejaarsleerlingen kunnen voor de dakpanklassen BK en TH naar de volgende locaties:

  • Van Brakelstraat in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Leerlingen die het vmbo blijven volgen, gaan na het tweede brugjaar naar een van de volgende locaties:

  • Van Brakelstraat in Haaksbergen. Hier wordt alleen vmbo-gl aangeboden. Basis- en kaderleerlingen gaan naar de locatie Parallelweg.
  • Parallelweg in Neede

Leerlingen die overstappen naar de havo vervolgen de opleiding op de locatie:

  • Bouwmeester in Haaksbergen