Zorg en welzijn (Z&W)

Houd je van werken met mensen, zorgen en verzorgen, organiseren en servicegericht werken? Dan is Zorg en welzijn iets voor jou!

Profielmodulen

In leerjaar 3 krijgt de leerling de volgende vier modulen:

  1. Mens en zorg: eenvoudige EHBO-technieken toepassen, begrip tonen voor wensen en gevoelens van de zorgvrager en stimuleren tot zelfredzaamheid.
  2. Mens en gezondheid: gezonde maaltijden samenstellen, rekening houden met hygiëne, informatie geven over de invloed van leefstijl op de gezondheid.
  3. Mens en omgeving: baliewerkzaamheden verrichten, een informatief en zakelijk gesprek voeren, schriftelijk rapporteren, planningen maken, textiel verzorgen en omgaan met veiligheid.
  4. Mens en activiteit: verschillende aspecten zoals een eenvoudige activiteit voorbereiden voor een doelgroep, informatie zoeken en geven over (re)creatieve activiteiten en dit evalueren.

Keuzedeel

De vakken in het keuzedeel kunnen te maken hebben met de zorg voor een gezonde leefstijl van mensen, maar ook met EHBO, uiterlijke verzorging, het organiseren van activiteiten, facilitaire dienstverlening, gebouwenbeheer en representatief optreden. Verder wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop je als zorgverlener, begeleider of gastvrouw/-heer cliënten benadert en met anderen communiceert.