Vwo

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

De afkorting vwo staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Een vwo-opleiding duurt 6 jaar. Het vwo bestaat uit een atheneum- en een gymnasiumstroom. Met vwo bereid je je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit. Leerlingen die nog meer uitdaging wensen kunnen deelnemen aan het het vwo-plus programma, dat leidt tot een extra certificaat naast het vwo-diploma. 

Profielen

In leerjaar 3 van het vwo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee een leerling zich op bepaalde studie- of beroepsrichtingen kan voorbereiden:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Sterk bèta-profiel

Het Assink lyceum beschikt over een sterk bèta-profiel en werkt bijvoorbeeld samen met Thales in Hengelo om leerlingen te laten ervaren wat werk in een technische omgeving kan inhouden. Er zijn samenwerkingsverbanden met de Universiteit Twente en met Hogeschool Saxion die leerlingen de kans bieden om mee te doen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld het volgen van Masterclasses.

 

Locaties

Onderbouw
Leerlingen die vwo gaan doen, komen de eerste twee brugjaren terecht in de dakpanklas HV.  Deze dakpanklas wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Bouwmeester in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Voor de bovenbouw vwo, leerjaren 3 t/m 6, gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.

Muziek, drama en beeldende vorming

Ook ons cultuuronderwijs staat op een zeer hoog peil. Leerlingen kunnen examen doen in muziek, drama en beeldende vorming. Wij beschikken over een eigen, professioneel uitgerust theater, waar jaarlijks muziek- en dramavoorstellingen gegeven worden door leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Er wordt samengewerkt dwars door de leerjaren heen en over de locatiegrenzen, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse gymnasiumslotavond.

Boeiend internationaliseringsprogramma

Een boeiend internationaliseringsprogramma biedt vwo-leerlingen de kans zich in Europa te verdiepen. Zij gaan samen met leerlingen uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Italië werken aan thema’s waarbij zij elkaars cultuur leren kennen. Daarnaast is er voor alle vwo 5-leerlingen een studiereis, die door veel leerlingen ervaren wordt als een van de hoogtepunten in hun schoolloopbaan.

 

Onderzoeksvaardigheden

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van nieuw speelgoed? Waar moet je op letten bij het analyseren van meningen op social media? Hoe voer je je een sterke discussie over klimaatverandering? Leerlingen gaan aan de slag met verschillende vraagstukken. Ze leren onder andere om een onderzoeksverslag te schrijven en hoe je een juiste bronanalyse maakt. Ook leren ze bijvoorbeeld hoe je een poster maakt of hoe je een presentatie verzorgt. Daarnaast is er in de onderbouw aandacht voor het maken van de juiste profielkeuze.

In de bovenbouw zijn de onderzoeksvaardigheden afgestemd op het gekozen profiel van de leerling. In het laatste leerjaar volgt de meesterproef, ofwel: het profielwerkstuk. Hiermee laat de leerling zien dat hij voldoende kennis en academische vaardigheden bezit om met een academische vervolgstudie te beginnen.

Onderwijsresultaten op orde

Het Assink lyceum heeft voor het vwo-onderwijs het zogenoemde ‘basisarrangement’ van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de onderwijsresultaten op orde zijn. De slagingspercentages zijn in onze regio zonder meer goed te noemen.