Vwo

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

De afkorting vwo staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Een vwo-opleiding duurt 6 jaar. Het vwo bestaat uit een atheneum- en een gymnasiumstroom. Met vwo bereid je je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of de universiteit. 

Tweejarige brugklas HV

Je start in de tweejarige brugklas HV (havo/vwo). Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en beeldende vorming), sport en bewegen, mens en maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur (biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’). In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog extra vakken bij, namelijk Frans en natuurkunde.

Kun je meer aan én wil je meer uitdaging? Dan is gymnasium en/of vwo plus programma misschien wel iets voor jou. 

Lees meer over gymnasium en vwo-plus

Bovenbouw

In leerjaar 3 van het vwo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee een leerling zich op bepaalde studie- of beroepsrichtingen kan voorbereiden:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Sterk bèta-profiel

Het Assink lyceum beschikt over een sterk bèta-profiel en werkt bijvoorbeeld samen met Thales in Hengelo om leerlingen te laten ervaren wat werk in een technische omgeving kan inhouden. Er zijn samenwerkingsverbanden met de Universiteit Twente en met Hogeschool Saxion die leerlingen de kans bieden om mee te doen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld het volgen van Masterclasses.

Boeiend internationaliseringsprogramma

Via ons internationaliseringsprogramma krijg je de kans je in Europa te verdiepen. Samen met leerlingen uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Italië werk je aan thema’s waarbij je elkaars cultuur leert kennen.

Van techniek tot theater

Net als bij havo heb je de mogelijkheid om het werken in een technische omgeving te ervaren of deel te nemen aan een bijzonder project van de Universiteit Twente of Hogeschool Saxion. Ook kun
je schitteren in ons eigen theater. Je kunt meedoen met onze jaarlijkse muziek- en dramavoorstellingen. Je kunt zelfs eindexamen doen in de vakken muziek, drama en beeldende vorming.

Onderzoeksvaardigheden

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van nieuw speelgoed? Waar moet je op letten bij het analyseren van meningen op social media? Hoe voer je een sterke discussie over klimaatverandering? Jij gaat aan de slag met verschillende vraagstukken. Je leert onder andere om een onderzoeksverslag te schrijven en hoe je een juiste bronanalyse maakt. In de bovenbouw zijn de onderzoeksvaardigheden afgestemd op jouw gekozen profiel. In het laatste leerjaar volgt de meesterproef, ofwel: het profielwerkstuk. Hiermee laat jij zien dat je voldoende kennis en academische vaardigheden bezit om met een academische vervolgstudie te beginnen.

Locaties

Onderbouw
Leerlingen die vwo gaan doen, komen in de tweejarige brugklas HV.  Deze wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Bouwmeester in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Voor de bovenbouw vwo, leerjaren 3 t/m 6, gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.