Ouderraad

Er kunnen situaties voorkomen waarmee ouders het niet eens zijn. Omdat het wel degelijk beter kan of omdat ze niet goed geïnformeerd zijn. Als het gaat om persoonlijke gevallen biedt de school alle mogelijkheden om de problematiek onder de aandacht te brengen en een passende oplossing te vinden. Als het gaat om zaken, die groepen van leerlingen betreffen, kan de ouderraad meehelpen met het vinden en bewerkstelligen van oplossingen.

De ouderraad van het Assink lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om de situatie op school waar dat kan te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad. Hij heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als serieuze en nuttige partner gezien door schoolbestuur en oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De Themacommissie van de ouderraad organiseert informatieve thema-avonden voor de ouders.

Leden & contact

Hieronder tref je alle leden aan van de ouderraad. Heb je vragen of wil je iets kwijt, neem dan contact op met een van onderstaande leden.

Vergaderdata

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De vergaderingen vinden plaats op de locatie Bouwmeester (ingang bureau bedrijfsvoering, achterzijde gebouw) om 19.00 uur op de volgende data:

  • 18-09-2024
  • 23-10-2024
  • 27-11-2024
  • 15-01-2025
  • 05-03-2025
  • 16-04-2025
  • 21-05-2025