Bestuurlijke fusie Staring College en Assink lyceum is officieel een feit

23-12-2021

De medezeggenschapsraden en raden van toezicht van het Assink lyceum en het Staring College hebben ingestemd met een bestuurlijke fusie. Zo zijn we verzekerd van onderwijs in onze regio dat toekomstbestendig en financieel gezond is. Ouders, leerlingen, medewerkers, externe stakeholders en vakbonden zijn inhoudelijk betrokken bij deze keuze. Vanaf 1 januari 2022 start het nieuwe bestuur onder de naam Portuur.

Samen verder onder Portuur

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen onderwijskundige koers varen. Carlien Krist-Spit, bestuurder van het Staring College en Dirk Speelman, bestuurder van het Assink lyceum blijven tot het einde van schooljaar 2021-2022 als bestuurders optreden.\

Gezamenlijke uitwerking

Op dit moment zijn we samen met het Staring College bezig om de laatste zaken uit te werken op onder meer het gebied van financiën, personeelszaken en organisatie om op 1 januari te kunnen starten. Ook de website voor Portuur is in voorbereiding. Deze gaat begin 2022 online. Tot die tijd blijven we updates delen op onze nieuwspagina

Logo Portuur

Ga terug