Vwo-plus: Creatieve Technologie en Internationalisering

14-02-2023

Leerlingen met een eenduidig vwo-advies die op zoek zijn naar meer uitdaging, nieuwsgierig zijn en graag onderzoek doen, kunnen deelnemen aan het vwo-plus programma. Om hieraan deel te kunnen nemen, moeten zij een motivatiebrief schrijven, waarin ze aangeven waarom ze aan vwo-plus willen deelnemen en waarom ze hiervoor geschikt zouden zijn.

Extra studielast

Vwo-plus leerlingen hebben een extra studielast en verbreden en verdiepen zich extra in grotendeels zelfgekozen onderwerpen en vakken. Tijdens de verschillende projecten leren ze samen te werken, te presenteren, keuzes te maken en onderzoek te doen. Naast het vwo-diploma behalen zij ook het vwo-plus certificaat.

Twee stromingen

Leerlingen doen in leerjaar 1 en 2 projecten voor twee verschillende stromingen: Creatieve Technologie en Internationalisering. Aan het einde van leerjaar 2 kiezen zij een van deze stromingen en gaan daar dan mee verder in leerjaar 3. Hieronder lees je meer over de stromingen.

Creatieve Technologie
Complexe maatschappelijke kwesties vragen om nieuwe en ongebruikelijke, maar toepasbare ideeën op basis van wetenschap in techniek. Binnen de stroom Creatieve Technologie ontwikkelen leerlingen vaardigheden om op creatieve wijze oplossingen voor verschillende vraagstukken te realiseren. Hierbij is het van belang dat zij creatieve technieken leren kennen en hanteren (zoals 3D-tekenen en 3D-printen).

Internationalisering
Steeds vaker komen leerlingen in aanraking met informatie in andere talen en met mensen met andere achtergronden die vanuit andere perspectieven denken en handelen. Kennis van en begrip voor andere culturen wordt dan ook steeds belangrijker. Om deze reden willen wij de leerlingen in vwo-plus de mogelijkheid bieden hun internationale competenties te ontwikkelen binnen de stroom Internationalisering, zoals leren communiceren in vreemde talen, omgaan met verschillen, opbouwen van interculturele relaties, netwerken op digitale én fysieke ontmoetingen en samenwerkingen met leeftijdsgenoten uit andere landen.

Meesterproef of junior profiel werkstuk

In het eerste semester van leerjaar 3, werken leerlingen aan een meesterproef of junior profiel werkstuk. Deze hebben zij begin februari gepresenteerd. Zij deden dit voor een jury die bestond uit leraren van het Assink lyceum en iemand uit het bedrijfsleven. Zij gaven feedback en stelden vragen. Tevens waren de vwo-plus leerlingen uit leerjaar 1 en 2 aanwezig. De onderwerpen waren erg divers: van microplastics, personeelstekort in de thuiszorg, een uitvinding voor betere afvalscheiding bij ons op school, een robot "Simodont" waarmee studenten tandheelkunde leren tot een vergelijkend onderzoek over het welbevinden van 14-jarige scholieren in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het was een leerzame ochtend en alle leerlingen hebben hun onderzoek afgesloten met een voldoende.

Excursies en afsluiting onderbouw

In leerjaar 3 vinden verschillende excursies plaats. Zoals een bezoek aan afvalverwerker Twence in Hengelo, De sterrenwacht in Lattrop en Flexxolutions in Bad Bentheim. De leerlingen krijgen interessante rondleidingen en denken mee over duurzame oplossingen.

Aan het einde van dit schooljaar sluiten alle vwo-plus leerlingen het programma voor de onderbouw af met een presentatie voor familie, klasgenoten en docenten.  

  

Meer lezen over vwo-plus

 

IMG 20230209 WA0000

Ga terug