Gymnasium en vwo-plus

Voor extra uitdaging

Kun je én wil je meer? Dan is het GVplus programma misschien wel iets voor jou! GVplus bestaat uit twee stromingen: gymnasium en vwo-plus. Kun je beide aan, dan kan dat! Maar je kunt ook een van de twee stromingen kiezen.

Heb je een eenduidig vwo-advies, dan kun je in de tweejarige brugklas GVplus worden geplaatst, mits je voor gymnasium kiest en/of wordt toegelaten tot vwo-plus. Het is niet nodig om een motivatiebrief te schrijven voor gymnasium. Dit geldt alleen voor vwo-plus.

Gymnasium

Kies je voor gymnasium, dan kies je voor Latijn en Grieks en leer je hoe de Oudheid nog steeds invloed heeft op de dag van vandaag. Je leert nadenken over andere ideeën dan waar je in onze samenleving aan gewend bent geraakt. Hoe verwoord je dingen zo duidelijk mogelijk en wat is de kracht van goed spreken? Het kom allemaal aan bod. Ook ga je binnen het gymnasium een stapje verder in wetenschappelijke vaardigheden als kritisch en analytisch nadenken en oordelen. Je leert om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en uit een grote hoeveelheid informatie datgene te halen waar je naar op zoek bent.

Het is niet nodig om voor gymnasium een motivatiebrief te schrijven. Dit geldt alleen voor vwo-plus.

Vwo-plus

Kies je voor vwo-plus, dan kun je kiezen tussen internationalisering of creatieve technologie. In de onderbouw maak je kennis met beide richtingen en aan het einde van leerjaar 2, maak je een keuze tussen beide. Het is ook mogelijk om voor zowel internationalisering als creatieve technologie te kiezen. 

Om voor vwo-plus in aanmerking te komen, schrijf je een motivatiebrief. Hieronder lees je er meer over.

Internationalisering

Als leerling kom je steeds vaker in aanraking met andere talen en met mensen met andere achtergronden die vanuit andere perspectieven denken en handelen. Kennis van en begrip voor andere culturen wordt dan ook steeds belangrijker. Om deze reden ga jij in vwo-plus jouw  internationale competenties verder ontwikkelen; zoals leren communiceren in vreemde talen, omgaan met culturele verschillen, opbouwen van interculturele relaties, netwerken op digitale én fysieke  ontmoetingen en samenwerkingen met leeftijdsgenoten uit andere landen.

Creatieve technologie

Kies je voor creatieve technologie dan ga je aan de slag met onderzoek en ontwerpen. Er staan  speciale computers en 3D printers voor je klaar evenals robotjes, lasercutters en nog veel meer. Ook ga je op bezoek bij technische en technologische bedrijven in de omgeving en word je uitgedaagd vraagstukken op te lossen voor deze bedrijven, vraaggestuurd leren noemen we dit. Wil jij leren hoe je kleding kunt upcyclen met een eigen ontwerp, ben jij in staat om nieuw speelgoed te ontwikkelen voor kinderen of kun jij een nieuw huis ontwerpen? Dan is creatieve technologie perfect voor jou!

Locaties

Locatie Bouwmeester in Haaksbergen
Leerlingen die gymnasium en/of vwo-plus gaan doen, komen in de tweejarige brugklas GVplus.  Deze wordt alleen aangeboden op de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.

Assink junior vwo

Speciaal voor groep 8

Voor leerlingen met een (voorlopig) vwo-advies bieden we speciale Assink junior vwo workshops aan. Samen met andere leerlingen die een vwo-advies hebben gekregen, volgen de leerlingen dan verschillende interessante workshops. 

Meer info over Assink junior vwo

Hoe kom je in aanmerking voor vwo-plus?

Om in aanmerking te komen voor vwo-plus moeten leerlingen een motivatiebrief schrijven. In deze brief lezen we ook graag waarom hun ouder(s) en leerkracht van de basisschool vinden dat vwo-plus geschikt is. In de maanden maart/april worden leerlingen die een motivatiebrief hebben ingestuurd samen met hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek laten we snel weten of de leerling kan deelnemen aan het vwo-plus programma.

Aanmelden voor vwo-plus

Gymnasium of vwo?

Op het het Assink bieden we zowel gymnasium als vwo aan. Net als op het gymnasium worden leerlingen op het vwo ook in zes jaar voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Het grote verschil is, dat leerlingen op het gymnasium naast de vakken die vwo-leerlingen volgen vanaf de eerste klas ook Latijn en/of Grieks volgen. Van gymnasiumleerlingen vragen we dan ook het nodige extra omdat zij deze klassieke talen volgen naast alle vwo-vakken. Ook krijgen zij extra opdrachten en projecten.