Over Assink lyceum

Het Assink lyceum wil een inspirerende en uitdagende leeromgeving zijn waar jongeren elkaar op een open en veilige manier kunnen ontmoeten en met elkaar en anderen kunnen en willen leren.

We waarderen diversiteit en koesteren deze. Ieder kind heeft een eigen, specifieke groeiruimte en het is de opdracht van de school op een bij elk kind passende wijze die groei te stimuleren op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. We hebben daarbij zorg voor elkaar, onze omgeving en onze toekomst.

Onze visie

Door het onderwijs in onze school met de maatschappelijke werkelijkheid te verbinden krijgt het ontwikkelproces, zowel qua kennis als vaardigheden, extra diepgang en wordt het blikveld van de leerlingen verbreed. De school is daartoe zowel een ‘broedplaats’ als een uitvalsbasis. Door verbazing te creëren en nieuwsgierigheid te stimuleren ontstaat de passie en de gretigheid om het nieuwe te verkennen en aan te gaan. Leerlingen en medewerkers leren en ontwikkelen van en met elkaar en worden zo bewuster eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Dit alles moet eraan bijdragen dat een ieder -in de zich ontvouwende toekomst- de regie kan voeren over het eigen leven en daarbij het lef heeft de eigen lat hoger te leggen.

In het onderstaande strategisch beleidsplan is te lezen hoe onze koers is om de uitdaging en visie te realiseren.

Kwaliteit

Het Assink lyceum wil borg staan voor kwalitatief goed onderwijs. In elke klas, in elke les moet het onderwijs goed, aansprekend, en effectief zijn. De examenresultaten en de inspectierapporten geven aan dat dat ook lukt.

Lees meer over kwaliteit

Portuur

Het Assink lyceum en het Staring College zijn per 1 januari 2022 op bestuurlijk niveau gefuseerd, onder de naam Portuur.

Lees meer over de bestuurlijke fusie

Naar de website van Portuur

Slagingspercentage

In het schooljaar 2020-2021 gingen in totaal 552 leerlingen van het Assink lyceum op voor het eindexamen, van wie er 537 zijn geslaagd (97,3%). 

vmbo-bb: 100,0 %
vmbo-kb: 98,8 %
vmbo-(g)tl: 96,7 %
havo: 96,4 %
atheneum: 96,4 %
gymnasium: 100,0 %

totaal gemiddelde het Assink: 97,3 %

Talentgericht onderwijs

Elke leerling heeft talent!

Elke leerling heeft talent. Op het Assink lyceum krijgt hij de tijd om zijn talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Talentgericht onderwijs noemen we dat. Om dat te doen krijgt de leerling tijd voor zijn ontwikkeling. Vier soorten tijd om precies te zijn: Stamtijd, Basistijd, Ateliertijd en Toptijd. Deze vier tijden noemen we onze bouwstenen. Deze bouwstenen zie je terug in het rooster.

Dit unieke onderwijsprogramma kent een aantal verschillen met andere scholen. Zo wordt de leerling door de mentor stevig begeleid in zijn persoonlijke ontwikkeling, het maken van keuzes en het halen van doelen. De leerling start niet met één, maar met twee brugjaren, wat betekent dat de leerling meer tijd krijgt om te leren leren en ontdekken waar zijn interesses liggen en wat zijn talenten zijn.

Lees meer over ons Talentgericht onderwijs

Jaarverslag

Hieronder tref je de jaarverslagen aan van afgelopen schooljaren.

 

Locaties

van Brakelstraat,  Haaksbergen

van Brakelstraat, Haaksbergen

Leerjaar 1 en 2
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo

Leerjaar 3 en 4
vmbo-g/tl

Meer informatie

Parallelweg, Neede

Parallelweg, Neede

Leerjaar 3 en 4
vmbo-bb
vmbo-kb
vmbo-g/tl

Meer informatie

Rekkenseweg, Eibergen

Rekkenseweg, Eibergen

Leerjaar 1 en 2
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo
havo/vwo

Meer informatie

Bouwmeester, Haaksbergen

Bouwmeester, Haaksbergen

Leerjaar 1 t/m 6
havo
vwo
vwo-plus
gymnasium

Meer informatie